Domovská stránka: http://people.fjfi.cvut.cz/dvorakova/

 

E-mail: dvorakova[zavinac]fjfi.cvut.cz

 

Konzultace pro ZS 2018-19: úterý 9 – 11

jinak dle dohody

Bližší informace pro doktorandy viz níže:  Požadavky pro závěrečno zkoušku z angličtiny  a Návštěva kurzů a náhradní práce (vše je nutno si přečíst):

 

Úkoly nevyzvednuté k 13.2.2018 byly zlikvidovány (viz níže).

   

OBECNÉ INFORMACE:

 

 Pokyny pro výuku Katedry jazyků jsou  přístupné pod FJFI.CVUT.CZ .

 

Materiály pro opakování některých pasáží z mluvnice a podrobnější výklad a cvičení  k akademické angličtině (nejen pro doktorandy) jsou k dispozici na http://en.fel.zcu.cz

V akad.roce 2013/14 vedla kurzy doktorandů Mgr.H.Čápová (e-mail: hana.capova@fjfi.cvut.cz) – s případnými dotazy na kurzy se obracejte přímo na vedouicí/vedoucího kroužku.

V akad. roce 2016/17 vede kurzy doktorandů Mgr.H.Čápová a D.Clarke.

V akad. roce 2017/18   povede kurzy doktorandů Mgr.H.Čápová a D.Clarke, MA

 

SYLABY

 

PRAK/APIN  04ABS123 doc

Doktorandská angličtina AR 14/15 doc (viz i níže)

PRAK/APIN 3. r  04ABJP - Jazyková podpora bakalářské práce doc

PRAK/APIN 3. r 04ABI – Prezentace a interpretace textu doc    

 

Starší sylaby:

·         PGS MP, PGS P (doktorandská angličtina) docpouze pro akad.rok 2011/12 a dříve

·         PRAK/APIN 3. r  04ABJP - Jazyková podpora bakalářské práce doc


 

DOKTORANDI

Povinnou součástí doktorandských kurzů nejen angličtiny byly i následující přednášky prof. E.Baranyiové (ČZU Praha) :

Téma : Obecné základy vědecké práce a vědeckého sdělení (2 hodiny)

Téma : Publikování v časopisech z hlediska editorské praxe (2 hodiny): Téma : Plagiátorství a věda, nepřijatelné chování autorů (1 hodina)

.

 

Obsah probrané látky v jednotlivých kurzech a hodinách:

MP úterý1. hodina, 14.10. Představení se (studenti osobě, o studiu, o znalosti angličtiny – konverzace) diag.test (30 vět, zdůvodnění odpovědí), nová slovní zásoba

                                   Uloženo: dokončení testu, stručené seznámení s obsahem výukových materiálů ; prezentace: výukové materiály

                    2. hodina, 21.10. Dokončení diag.testu – základu pro vlastní editacen textu, zhodnocení výsledků; prezentace: výukové materiály en.fel; zásady pro dobrou prezentaci; konverzační a  diskusní téma “Are PhD students overworked and underpaid?“

                                    Uloženo: písemně odstavec – 100 slov na téma: motivace pro studium na FJFI a výběr specializace/hodiny angličtiny; stáhnout si celé AE II Guidelines for presentations ...... část Presentations (znát zmapěti 2 fráze pro část 1 – 8; cv. I, II, III /fakta např.dle dipl. práce/, Chairing cv. I, II, III; konv.téma na příští hodinu: Přijímací zkoušky na  fakultu

                   3. hodina, 4.11. Opakování zadaných frází + Presentations I, II, III, dle cv.III 2x prezentace bez slidů; Chairing + fráze cv.I; synonyma: wage, salary, income, pay, earnings; konverzace: Entrance exams yes or no + slovní zásoba pro popis všech kroků až k poslání žádosti, vybrán domácí úkol – při nedodržení počtu slov (cca 100) nutno přepracovat

                                     Uloženo: stáhnout si Prepositions + připravit cv. I; připravit si popis přijímacího řízení (navázat na hodinu); Presentations – dle cv.III 2x prezentace v lavici bez slidů; stáhnout si Discussion I + připravit cv. I, II, III a Discussion II cv. I, II, III, IV

                   4. hodina, 11.11. Podání žádosti na FJFI – krok za krokem – opakování slovní zásoby a  doplnění;  Duscussion I cv. I, II, III, IV + nácvik zdvořilostních frází;  historie vzniku angličtiny – zdroj synonym; synonyma : schema, schematic (drawing/representation); Prepositions cv. I                                                                                                                                                                                                                        Uloženo: Discussion II cvičení; stáhnout si Universities – znát úvodní text , cv. I, II; konverzace : Povinná maturita ano. ne (úvod – Hana); Prepositions cv. I  - dokončit od věty 41), cv.II

                   5. hodina, 18.11. prezentace dipl.práce (Radek);  Duscussion II . opak. frází, cv.I, II, III; Universities I, II; Prepositions cv.I, II; konverzace:  Povinná maturitra – ano nenbo ne (úvod Hana)

                                     Uloženo: Prepositions III, IV; Universities III, IV, V, VI; stáhnout si Faculties and departments

                   6. hodina, 25.11. Rozdány opravené úkoly; úvodní krátká konverzace Vánoce se blíží; názory na přednášky prof.Barányiové; Universities – opakování frází, + cv. I, II, III a b, IV; Prepositions – opakování + cv. III, IV

                                    Uloženo: Prepositions – cvičení až do konce; Universities cv. VI; Faculties and departments – přečíst úvod, hl. rozdíly ve významu slov mezi Č a A, cv. I – VI; prezentace vlastní práce  (cca 5 – 10 minut) Zbyněk, Adam; připravit  návrhy témat na konverzaci; nejdéle do konce ledna odevzdat písemně práce a úkoly za zameškané hodiny

                   7. hodina, 9.12 Faculties and departments, cv. I – VI + ověření slovní zásoby, problémová slova - cv.IV
technologie x technika atd.; Prepositions – opakování, cv.V, VI, VII; prezetace – Adam – My master´s thesis

                                      Uloženo: Konverzační téma : úroveň výzkumu na FJFI, stáhnout si PhD course + připravit všechna cvičení

                   8. hodina, 16.12 PhD Study – zajímavosti z textu, dokt. studium jinde ve světě (US, VB, Německo), PhD Programme  - USA – otázky a odpovědi, srovnání s našim programem (dle předlohy v materiálech); konverzace : Úroveň výzkumu na FJFI z podledu doktorandů – situace na katedrách (hodnocení výzkumu, impact factorr, cesty článku od autora  do publikování v časopise)

                                      Uloženo: opakovat si slovní zásobu probraných témat, hl. slovní zásoba pro doktorandy – bude ověřeno testem; stáhnout si Punctuation; 150 stran vlastní odborné četby (autor pokud možno rodilý mluvči) v libovolné formě – excerpce frází a slovních spojeníne termíny; odevzdat písemně cvičení ze zameškaných hodin do konce  laedna a doplnit si příslušnou látku,

 

MP středa - 1. hodina, 8.10. Představení se (studenti osobě, o studiu, o znalosti angličtiny – konverzace) diag.test (30 vět, zdůvodnění odpovědí), nová slovní zásoba

                                  Uloženo: dokončení testu, stručené seznámení s obsahem výukových materiálů ; prezentace: výukové materiály

                   2. hodina, 15.10. Účast na 1. přednášce prof. Baranyiové; diag. test – dokončení, vyhodnocení; prezentace studenta :výukové materiály pro doktorandy (zhodnocení vystoupení: co     chybělo?  zatím bez diskuse; individuálně – rozbor chyb prezentujícího; zásady pro dobrou prezenatci – obecně, písemné cvičení na hodině:motivace pro studium na FJFI 

Uloženo: stáhnout si AE  II.část materiálů (Guidelines for presentation ....)- část Presentations (+ připravit si doma písemně cv.I, II, III /dle vlastní dipl.práce + prezentovat  na příští    hodině cca 7 – 10 minut/) a Chairing a  session ; téma pro konverzaci – Admission exams – yes or no. (úvod studenta)  - další téma : Faculties of Engineering should use more effort to recruit women 

                    3. hodina, 22.10. Shrnutí látky minulé hodiny; aplikace poznatků z diag.testu – editace a rozbor chyb z písemého úkolu; část en.fel  Prezentace –cv. I, II – varianty, chyby, fráze, synonyma; diskuse: Faculties of engineering should use  more effort to attract women

Uloženo:  část Prezentace, cv. III (např. dle dipl. práce), stáhnout si část Discussion I, II (naučit se fráze – vždy 2) a Prepositions; konverzační téma: Entrance exams

                   4. hodina, 29.10. Synonyma v angličtině – jejich množsvtí, původ a význammové rozdíly (např. enlist, conscript, recruit, hire, engage, employ) -   vývoj angličtiny (poslech, shrnutí);  AE – Presentations  cv. III  - 2 x neformální prezentace studentů; Discussion I  - cv. I, II, III, IV; Discussion II – cv. I

                                   Uloženo : Discussion II – cv. I – VI; Prepositions cv. I; stáhnout si AE IV – část Universities; opět téma konverzace: Entrance exams

                   5. hodina, 5.11. Opakování synonym ze 4. hodiny + jejich významy; Discussion II cv. I, II, III, IV + procvičování; Prepositions – výklad + cv. I do věty 60

                                   Uloženo: stáhnout si z AE I Indirect questions + připravit cvičení, stáhnout si AE IV Higher education celé – část Universities – přečíst si úvodní text a znát slovní zásobu k tématu; Prepositions cv.I (dokončit), cv. II

                   6. hodina, 12.11. Reported Questions cv. I, II, III; Universities – zajímavosti z úvod. textu (rovněž termíny chancellor, faculty, school, college diploma, degrees), cv. I; synonyma : involve, cover, consists of, comprise, be comprised of, include, compose, be composed of, contain, constitute, be made up of; Prepositions I, II

                                   Uloženo: Universities cv. II až do konce;  Prepositions II, III, IV; připravit věty na probraná synonyma (involve atd...); Faculties and departments text ssebou; konverzace: Are PhD students underpaid and overworked ? (úvod Barbara)

                   7. hodina, 19.11. Tvoření vět na probraná synonyma; konverzace: Are PhD students overworked and overpaid? (úvod Barbara) + doplňková slovní zásoba; Prepositions cv. III, IV (do věty 20); Universities cv. II, IIIa, b

                                   Uloženo: Universities cv. IV, V, VI; Prepositions cv. IV, V, VI, VII, VIII, IX

                   8. hodina, 26.11. Názory na přednášky prof.Barányiové; Univerzita v Granadě – prezentace, Pablo + dotazy; Universities  opakování, výklad pojmů, cv. IV, V, VI; Prepositions cv. V, VI

                                  Uloženo: Faculties and departments – úvod a rozdíly ve významů pojmů mezi A a Č, cv. I – V; Prepositions – cv. do koce; Pavel H. – prezentace vlastní práce; Barbara – prezentace o Univerzitě J. A. Komenského

                   9. hodina, 3.12. Prepositions (do konce, překlad posledeního cvičení, fráze);Pavel H. (prezentace) -  o  výzkumu – princip hologramu; Faculties and departments, část IV tricky words, cv. I, IV            

                                   Uloženo: Faculties and Departments – všechna cvičení; stáhnout si PhD study, Barbara  o své univerzitě (prezentace); nejdéle do konce ledna odevzdat písemně úkoly za absence

                   10. hodina, 10.12. Prezentace – Barbara o Komenského univerzitě; Faculties and Departments cv. II, III,  V, VI ; PhD study – zajímavosti z úvodního textu; část II – Advanced graduate program (US) – srovnání s českým programem formou konverzace s výkladu;

                                    Uloženo: PhD study – část II – dokončit, další cvičení a slovní zásoba pro doktorandy; prezentace – Kristýna – pečeme vánoční nákyp

                   11. hodina, 17.12. prezentace (Kristýna) – vánoční nákyp (pudink); PhD Study –konverzace o odborném problému každého doktoranda, příprava experimentu a publikace (dle materiálů) – cv. I

                                      Uloženo: opakovat si slovní zásobu probraných témat, hl. slovní zásoba pro doktorandy – bude ověřeno testem; 150 stran vlastní odborné četby (autor pokud možno rodilý mluvči) v libovolné formě – excerpce frází a slovních spojeníne termíny; stázhnout si celé III. Academic Writing , hlavní témata: Typical Features ..., Text Structure, Punctuation ; odevzdat cvičení za zameškané hodiny  – do konce ledna a doplnit si látku; přístě prezentave:

 

 

P  úterý1. hodina, 14.10.  Názory na 1. přednášku prof. Baranyiové; představení se (studenti o sobě, angličtině, cestách do zahraničí  formou konverzace; diag.test –rozbor chyb a správná řešení;

                                      Uloženo : seznámení s výukovými materiály, prezentace : výukové materiály

                    2. hodina, 21.10. Prezentace – učební materiály – využito pro diskusi o formách a způsobu prezentace; seznámení s náplní výuky v kroužku; AE II Guidelines for presentation- část  Prezentace -2 fráze zpaměti pro 1 – 8, cv. I, II (i synonyma, opisné vyjádření, variace) ; konverzace Engineering schools should put out more effort into recruiting women

                                   Uloženo: Stáhnout si celé AE II Guidelines for presentation ....., připravit si části Chairing, Discussion I a I; vypracovat cvičení Chairing I, II, cvičení Discussion I , II, III, IV a Discussion I, II, III, IV V, VI; stáhnout si Prepositions a cv.1

                  3. hodina, 4.11. Původ anglických synonym a historie angličtiny, synonyma: recruit, enlist, conscript x hire,  engage, employ; Entrance exams – yes or no - dlouhá diskuse po uvedení tématu; Discussion I – opakování frází, cv. I, II, III, Discssion II – opakování frází , cv. I, II, III

                                   Uloženo: opakovat si slovíčka a fráze (viz výše), Prepositions cv. I, Stáhnout si AE IV – Higher Engineering Education, část Universities – znát text a připravit si všechna cvičení

                  4. hodina, 11.11. Podání žádosti a přijetí na fakultu krok za krokem + další slovní zásoba; Universities – zajímavosti z úvodního textu /i ternány – college, faculty, vice.chancellor, diploma, degree, scholarship), cv. I, II; Prepositions cv. I (do věty 60) – problémové předložky (během, mezi, kromě, mimo)

                                   Uloženo: Universities cv. II, III, IV; Prepositions cv. I (dokončit) II, III, IV; Konverzace : Motivation for studying at FNSPE ( úvod Petr D.) – odloženo ; stáhnout si Faculties and departments

                   5. hodina, 18.11. Universities cv. I, II III a,b + konverzace ke cvičením  a procvičení slovní zásoby; Prepositions – opakování, pak cv. I (dokončení), II, III, IV; synonyma (worker, labourer, workman, working man, employee)

                                   Uloženo: Universities cv. IV, V, VI; Prepositions cv. IV, V, VI, VII, VIII, IX;  Konverzační téma: Reform of higher education –co změnit (promyslet problémy)

                   6. hodina, 25.11. Vánoce se blíží – krátký rozhovor; názory na přednášky prof. Barányiové; synonyma (include, comprise, contain, involve, be composed of, be comprised of, consist of, be made of); Universities cv. II, III, IV, V, VI + výklad pojmů; Prepositions – opakování. cv- V, VI

                                  Uloženo: Faculties and departments – úvod a výklad pojmů , všechna cv.; Prepositions VII, VIII, IX; konverzace – uvede |Jaroslav – Co nám v kurzech 1. a 2. ročníku chybělo; prezentace : Lucie o Glasgow University; písemně vždy 1 věta jako příklad na probraná synonyma; nejdéle do konce ledna odevzdat písemně  práce a úkoly za zameškaní hodiny

                   7. hodina 9.12. Faculties and departments – terminologické zvláštnosti z úvodního textu, komentáře k textu, cv. I, II, III, IV (terminologické problémy  – technologie x technika, sociální x společenský), V; příklady na použití synonym (viz min.hodina); prezentace – Jaroslav – Comments on 1st and 2nd year coursese, konverzace); Lucie – prezentace o Glasgow University – konverzace - pokračování příště

                                 Uloženo:  Stáhnout si PhD study + připravit cvičení; stáhnout si Punctuation; Petr D. – prezentace

                   8. hodina, 16.12. Co si pamatujete o Glasgow University; Distler – prezentace My motivation for choosing FNSPE; PhD Study – zajímavosti z první části; část II – srovnání US a českého dokt.programu – formou otázek a odpovědí, + slovním zásoba – cesta článku od autora  až k jeho publikaci, cv. I, II.     

                                      Uloženo: opakovat si slovní zásobu probraných témat, hl. slovní zásoba pro doktorandy – bude ověřeno testem ; odevzdat cvičení za zameškané hodiny  – do konce ledna a doplnit si látku; připravit si cv. k Punctuation

 

 

P  středa -  1. hodina, 9.10.  Představení se (studenti osobě, o studiu, o znalosti angličtiny – konverzace) diag.test (30 vět, zdůvodnění odpovědí), nová slovní zásoba

                                   Uloženo: dokončení testu, stručené seznámení s obsahem výukových materiálů ; prezentace: výukové materiály     

                   2. hodina, 15.10.   Komentář studentů  k 1. přednášce prof.Baranyiové ; diag.test – dokončení, zhodnocení; prezentace studenta – výukové materiály pro doktorandy; zhodnocení    prezentace – na základě toho jak prezentovat při neoformálních situacích; volná konverzace : Are PhD student underpaid and overworked? + shrnutí

                                  Uloženo: písemně – 100 slov Motivace pro studium na FJFI a angličtiny/zvolené specializace; stáhnout si: AE II. Guidelines for presentation ..... část Presentation (připravit si doma cv. I.a II. a vždy 3 fráze  pro prezentaci – část 1 – 8) , Chairing ..., Discussion I a II; konverzace – student uvede téma Entrance examinations  

                 3. hodina, 22.10. Vybrány písemné úkoly; AE II – Prezentace . cv. I, II – též synonyma a  variace frází; slovní zásoba a fráze (admit, admission, enrol ....) pro konverzaci  studenta k tématu Entrance exams yes or no

                Uloženo: stáhnout si Chairing a připravit cv. I, Discussion I - cv.I, II, Discussion II -  cv. I, II, III, IV a Discussion II – cv.I. – VI; stáhnout si Prepositions

4. hodina, 29.10. Opakování slovní zásoby k Entrance exams; synonyma v angličtině – jejich významové rozdíly, např. conscript, enlist, recruit, hire, engage, employ; nebo job, work, profession, occupation, vocation, employment; zhodnocení   domácí pís. práce z 2. hodiny – pochvala; vzorová (formální)  prezentace –M.Hývl; Discussion I . cv. I, II + zdvořilostní fráze; diskuse - další možná náplň kurzu – ve  spolupráci se studenty zaměřit se na konverzaci – cílem rozšíření slovní zásoby, hl. frází, téma a slovní zásoba předem –domácí příprava jako podmínka – plus povinné  části z en.fel (např. předložky, členy, interpunkce, hedging, paralelismus a další dle aktuální situace)

                                   Uloženo: akademická/neakademická verze dom.práce z 2. hodiny (písemně); Prepositions cv. I; konverzace Engineering schools should put more effort into recruiting  women, opakování frází; každý student 2 příklady na probraná synonyma

                   5. hodina, 4.11. Synonyma z min.hodiny a jejich použití; vybrány „dvojúkoly“ (viz 2. a 4. hodina); vývoj angličtiny a a velký počet synonym (různý původ, různá stylistická úroveň); Prepositions I; Zvláštnosti akademického/odborného textu (viz AE III, Typical features of academic English), pokus o konverzaci na téma Should engineering schools recruit more women?

                               Uloženo: Prepositions cv. II; stáhnout si AE IV Higher engineering education, připravit si část Universities – znát text úvodu a informaci o ČVUTa slovní zásobu (a umět ji vysvětlit), dle toho připravit informaci o ČVUT svém ústavu dle cv.VIII

                   6. hodina, 12.11. Synonyma: include, comprise, contain, involve, constitute, consist of, be composed of, be comprised of, be made up of; Universities – co zaujalo v úvodním textu?, též termíny rector, vice-chancelloer, president, diploma, degree x title, scholarships, credit, school, college), cv. II,  vše o ČVUT dle vzorového textu, o výzkumném ústavu (úvodní část, Mirek); Prepositions cv. II, III; co vím o ČVUT

                                Uloženo: Universities cv.II, III, IV, V; historie výzkumného ústavu (pokr.); Faculties – přinést si; Prepositions cv. IV, V, VI; Konverzace – Tuition fees – yes or no (úvod Jirka);

                   7. hodina, 26.11. Prepositions – opakování, cv. IV – IX; Universities opakování + cv. do konce; neudělalo se: Ústav – Mirek, Fees – Jiří) – obojí přístě

                              Uloženo: Faculties and departments – úvod a výklad pojmů + všechna cvičení, obě prezentace

                   8.hodina, 3.12.Tuition fees yes or no (Jiří) – konverzace; Faculties and Departments – poznámky k úvodu, rozdíly v termínech na vysokých školách; část III – tricky words, cv.I, II, III, V, VI, FNSPE – přehled  informací

                            Uloženo: Fac.and depts. cv. IV; stáhnout PhD study + cvičení; znát osobnosti své katedry, které působily na FJFI; Mirek – o svém ústavu (prezentace); Andrej –o své univerzitě; návrhnout témata na konverzaci pro LS; do konce ledna odevzdat písemně úkoly za zameškané hodiny

                   9. hodina, 10.12. Mirek – prezentace o Fyzikálním ústavu v Řeži; PhD study – část II. srovnání dokt.programu v USA a ČR – dle výchozího přehledu – jako základ rozhovoru, cv.I, IIa

                            Uloženo: návrh konverzačních témat pro LS, PhD study – další cvičení,  slovní zásoba pro doktorandy; stáhnout si Punctuation

                   10. hodina, 17.12. Prezentace – Babič – Komenského univerzita; Návrh konverzačních témat  (celkem 9 – ne všechna jsou vhodná); PhD Study – cv.IIb, III, IV; Punctuation – výklad , cv. I, II (část)

                            Uloženo: konv.téma Ukončit městský okruh nebo stavět linku D (tedy téma „doprava“) – úvod připraví J.Mužík, slovní zásobu indidviduálně rozešlu před začátkem semestru – příprava studentů předem nutná; stáhnout si Writing – Academic English , z toho zvl. Zvláštnosti odb. textu, Stavbu textu; připravit si zbylá cvičení  k tématu Punctuation; odevzdat cvičení za zameškané hodiny – do konce ledna a doplnit si látku

 

Rámcový plán látky na letní semestr (týká se kurzů MP i P)

AE III – Academic writing   Vždy úvodní text k jednotlivým částem –povinně : Typical features of academic English( stručně); Text structure (podrobně, včetně výběru cvičení); Hedging (cvičení); Parallelism (cvičení); Terminology (stručně); Latin and Greek plurals (dle potřeby oborů); Graphs (viz Supplement,výběr  cvičení); Punctuation (viz AE I, všechna cvičení); Articles (viz AE I, všechna cvičení); How to write a CV (k inzerátu z oboru, výběr cvičení, písemně); How to write a formal letter (výběr cvičení a dopisů, písemně); How to write a paper (dle instrukcí vlastní článek v požadovaném formátu a rozsahu); dle článku prezentace 10 min. (viz ZS AE II);  Progress report  (písemně, viz PhD study);

konverzační témata  - dle možností, dle dohody                                       

Obsah probrané látky v jednotlivých kurzech a hodinách: MP úterý          1. hodina, 17.2. Kontrola domácí četby + slovní zásoba k informaci o četbě; PhD study cv. I, II, III, VI (ve formě souvislého povídání); výklad interpunkce  a cv.II (do věty 25), informace o programu na LS

                            Uloženo: Interpunkce cv. I, II (dokončit), III, IV         ; stáhnout si AE III – Typical features ...., Text structure a seznámit se s textem; opakovat akademickou slovní zásobu pro test

                   2. hodina, 24.2. Opakování interpunkce; výklad spojovníku; Interpunkce cv. I, II, III, IV (10 vět), VI; písemný test akademické slovní zásoby; Ae III – Typical features ...typické prvky probrány ústně

                            Uloženo: AE III – Text structure – nastudovat - , cv. I – VI, cv. VII písemně; Typical features – seznámit se  se, cv. II; Punctuation – cv. IX , cv. V, VI, VIII

                   3. hodina, 3.3. Používání spojovníku – opakování; velká písmena v angličtině – rozdíly oproti češtině; Punctuation cv. IXa; Typical features ... cv. II; Text structure cv. I, II, III, VII – různá řešení; oprava testu

                            Uloženo: Text structure cv. IV, V, VI, VIII, IX; stáhnout si a pročíst Parallelism a Hedging, včetně cvičení; dopis Dear Jack –změnit smysl textu změnou interpunkce

                   4. hodina, 10.3. Dopis Dear Jack – změna interpunkce mění smysl textu; Text structure cv, IV, V, VI, IX, X, XI; úvodní informace k článku jako výstupu kurzu (termín : konec dubna, 6 normostran, zvolený časopis, vlastní téma nebo diplomka); Hedging – výklad, cv. I, II, III

                            Uloženo: Stáhnout si Guidelines for writing a paper (celé), prostudovat úvodní text – příště k tomu otázky a diskuze); Hedging cv. IV a další; Parallelism – cvičení; písemný úkol – za 14 dnů: How to improve my English (100 – 120 slov)

                   5. hodina, 17.3. Hedging cv. IV a ostatní do konce; Paralleilsm  všechna cv.; Guidelines for writing a paper – úvod, cv. I;

                            Uloženo: stáhnout si Articles; a cvičení; připravit Guidelines – cv. II, IV, V, VI; napsat dle instrukcí a do 21.4. předložit vlastní článek

                   6. hodina, 24.3. kontrola postupu práce na článku; Guidelines for writing a paper -  cv. Title - II, cv.- Abstract IV, V, VI, IX; Articles – výklad , zvl.částé, chyby, cv. I – vždy zdůvodnění použití členu

                            Uloženo: pokračovat v práci na článku; stáhnout si CV a Grafy; připravit si všechna zbýbvající cvičení na členy

                   7. hodina, 31.3. Kontrola práce na článku; Articles – opakování, cv.II, III, V 1- 2, výklad užití členů ve větách; How to write a CV – rozbor faktů v učebním materiálu, návod na psaní, cv. I

                            Uloženo: najít si profesně vhodný inzerát a po odevzdání článku k inzerátu napsat odpovídající  CV; Graphs – projít si cvičení; stáhnout si Writing formal letters – dotazy příště;

                   8. hodina, 7.4. Shrnutí používání členů“ ; How to write a formal letter – informace o typechm dopisů, srovnání formáýlního a neformálního dopisu – analýza rozdílů a sprváného způsobu osaní jednotlivých částí – rozdíly oproti češtině, cv. I, co je motivační dopis a co je žádost o místo v akad.sféře – rozdíly, CV a resumé v USA; Graphs – slovní zásoba a fráze, cv. I

                            Uloženo: Graphs – cvičení , fráze; pokračovat v psaní článku; rozdán list Also intermediate students make mistakes – správné odpovědi k prvnímu sloupci; na základě zvoleného inzerátu konzultovat výběr dopisu pro domácí úkol (po odevzdání článku)

                   9. hodina, 14.4. Graphs, cv. II, III, V, Also intermediate students ... 1.sloupec, kontrola práce na článku

                            Uloženo: postupně odevzdat úkoly za zameškané hodiny; dotazy k látce probírané v zimním a letním semestru, rozdán list Also advanced students make mistakes – pročíst ; plán prezentací ( vždy 10 minut) : 28.4. Radek, Adam, Martin; 5.5. Petra, Filip, Hana;

                   10. hodina, 21.4. dokončení gram. opakováníAlso advanced students – úrovrň MP, část. úroveň P;

Uloženo: uloženy písemné domácí práce: najít si inzerát akademického typu a k němu: sami zformulovat životopis , žádost a motivační dopis; PhD Progress report (zpráva o studiu) – vše dle výukových materiálů               

                   11. hodina 28.4. prezentace Martin, Adam, Radek, diskuze , hodnocení; dokončení Also advanced students ....; nabídka konzultací k odevzdaným článkům; ohlášeno vypsání termínů ke zkoušce

                   12. hodina  5.5. prezentace Petra, Hana,

                   13.hodina 12.5. prezentace Filip, Jiří, individuální rozbory odevzdaných článků

 

MP středa  1. hodina, 18.2. Kontrola domácí četby + slovní zásoba k četbě; seznámení s programem na LS; PhD study –cv. II, III, VI (ve formě suvislého povídání), Interpunkce  výklad

                            Uloženo: Interpunkce cv I – V; stáhnout si AE III Typical features ...... , Text structure – seznámit se s textem; opakovat akad.slovní zásobu pro test

                   2. hodina, 25.2. Opakování zásad angl.interpunkce, cv. I, II, III, Písemný test na akad.slovní zásobu

                            Uloženo: Interpunkce cv. IV, V, VI, VIII, IX; AE III Typical features .... nastudovat, Text structure – cvičení (všechna připravit)     

                   3. hodina, 4.3. Punctuation – užívání spojovníku a velkých písmen v angličtině, cv. IV, V, VI, IXa; Typical features ... : neosobní vyjadřování, termíny, nominalní vazby; (dokončit příště)

                            Uloženo: Typical features ... (dokončit), cv. II ; Text structure cv, I – IX, kromě VII; atáhnout si Parallelism, Hedging , pročíst; dopis Dear Jack –změnit smysl textu změnou interpunkce

                   4. hodina, 11.3. Dopis Dear Jack – interpunkce může změnit smsl textu – různé verze; Text structure cv. I – VI, IX, X      

                            Uloženo: Text structure cv. VII – písemně; Hedging a Parallelism – připavit si cvičení; stáhnout si Guidelines for writing  a paper – prostudovat úvodní text

                  5. hodina, 18.4. Parallelism cv. II, III, IV (do věty 9), Hedging cv. do konce; Guidelines for writing a paper cv. I,

                            Uloženo:  Text structure cv. VII; Parallelism dodělat  cv. IV, V; stáhnout si Articles; Guidelines...detailně znát; napsat dle instrukcí a do poloviny dubna předložit vlastní článek

                   6. hodina 25.3. kontrola práce na článku; Text structure – cv. VII – různé varianty; shrnutí a opakování  informací o psaní článku: Guidelines for writing a paper – struktura článku, výklad obsahu pojmů,  Title – cv. II, Abstract  - cv. IV, V, VII,  četba textů cvičení  

                            Uloženo: cv. VII (Keywords, Title), cvičení k Abstract – do konce, k Introduction + slovní zásoba k tomu z části Useful Phrases; pročíst si část Articles; stáhnout si CV

                   7. hodina 8.4. Diskuse o konferenci (Vojta a ostatní); příprava slidů k prezentaci – obsah, formální stránka; kontrola poráce na článku; Articles – výklad zásad pro užívání členů; Writing a paper cv. IX, XIV, XVI, XVII

                            Uloženo: Articles cv. I, II, III, V 3, Graphs; prezentace (Pavel)

                   8. hodina, 15.4. Prezentace – Pavel T. – diskuse, rozbor chyb, hodnocení vystoupení; Articles  -výklad, cv. I, II, III – možné variace vět;

                            Uloženo: stáhnout si CV, Writing formal letters, Graphs – vše pročíst; odevzdat úkoly za zameškané hodiny; plán prezentací: 22.4. Zuzana S., Zuzana D., Jiří; 29.4. Rosťa, Pavel, Pablo; 6.5. Barbara, Zbyněk, Vojta;

9. hodina, 22.4. prezentace|(diskuze, hodnocení): Jiří, Zuzana. D, Zuzana S.; psaní CV a dopisů

                   Uloženo: stáhnout si inzerát akademického typu, k němu napsat CV, žádost a motivační dopis; PhD Progress Report (zpráva o studiu) – vše  dle výukových materiálů

                   10. hodina, 29.4 prezentace Rosťa, Pablo, Pavel – přesun prezentace na 6.4.; ohlášeno vypsání termínů ke zkoušce

                   11. hodina 6.5. prezentace Barbara, Pavel H., Vojta

 

P úterý       1. hodina 17.2.    seznámení s programem na LS; PhD study cv. II, III, IV, VI (ve formě souvislého povídání); Punctuation výklad,  cv. II

                            Uloženo:  Punctuation cv. I, III, IV, V, VI; stáhnout si AE III Typical features .... , Text structure, Parallelism – vše pročíst; opakovat akademickou slovní zásobu pro test

                   2. hodina 24.2. Opakování pravidel interpunkce, cv. I, III, IV (část) VI, Ixa, spojovník, uvozovky, velká písmena) ; AE III Typical features ... typické prvky probrány ústně, cv. II

                            Uloženo: Punctuation – zbylá cvičení; Text structure cv.- všechna, cv. VII písemně; stáhnout si Hedging

                   3. hodina 3.3. Test (akademická slovní zásoba); Text structure – obsah, cv. III - XI (vždy další možné varianty spoj.slov a jejich významy); cv. VII – možná řešení

                            Uloženo: Punctuation – znovu cv. XI; dopis Dear Jack –změnit smysl  textu změnou interpunkce; stáhnout si Parallelism, Hedging

                   4. hodina 10.3. Oprava a diskuze k testu akad.slovní zásoby; dopis Dear Jack – změna interpunkce mění smysl textu; Text structure . cv. XI – četba, překlad do češtiny, zdůvodnění sledu odstavců; Hedging – výklad , cv. I, II, III, IV, V

                            Uloženo: text Fracking (úvodní text) – seznámit se s obsahem – příště diskuze k obsahu – dle odstavců – klady a zápory; Hedging a Parallelism – připravit si  cvičení; stáhnout si : Guidelines for writing a paper – seznámit se s úvodním textem

                   5. hodina, 17.4. konverzace Fracking (dle rozdaného textu); Parallelilsm – výklad, všechna cvičení; Guidelines for wiritng a paper –úvodním část + vlastní zkušenosti doktorandů s psaním článku

                            Uloženo: Articles – cvičení; Guidelines cv. k části Title a cv. k části Abstract; stáhnout si Graphs; napsat dle instrukcí a do 21. dubna předložit vlastní článek

                   6. hodina 24.3. kontrola práce na článku; Guidelines for writing a paper - nácvik frází k psaní abstraktu a úvodu (z části Useful phrases),  obsah titulní stránky, psaní názvu článku , cv. I, II, IV, V, VII, IX; jaký je Váš názor na angličtinu jako jazyk EU? – stručné odpovědi a vyjádření názoru

                   7. hodina 31.3. Articles – krátký výklad, hlavní rozdíly  , cv. I, II, III, IV, V – vždy zdůvodněno užití členu; opakování frází k Writing a paper – část Introduction; Writing a CV – rozbor návodu k psaní CV; kontrola psaní článku;

                            Uloženo: CV – dokončit zásady psaní, cvičení; stáhnout si Graphs a Writing a formal letter

                   8. hodina 8.4. Articles – shrnutí, cv. I; Writing formal letters – typy dopisů , podobnosti s češtinou, rozdíly – struktura dopisu, cv.I; kontrola psaním článku

                            Uloženo: Also advanced students make mistakes (rozdán list, připravit si 1.sloupec); Graphs – fráze

                   9. hodina 14.4. Graphs, cv. I, II, III, V. , četba textu nahlas, překlad; zásady pro přípravu slidů pro prezentaci; Also advanced students make mistakes -1.sloupec, do věty 10;

                            Uloženo: dokončit Also advanced students ....; opakovat látku zimníhio a letního semestru – dotazy, volná konverzace; odevzdat úkoly za zameškané hodiny; plán prezentací: 28.4. Jaroslav, Marek, Jitka; 5.5. Martin K., Lucie, Martin Š.; 12.5. Leona

                   10. hodina 21.4. Also advanced students .... dokončeno; diskuze ;

                            Uloženo: najít si akademický inzerát a k němu : napsat CV, žádost, motivační dopis; PhD Progress Report (zpráva o studiu) – vše dle výukových materiálů)

                   11. hodina 28.4. prezentace Jaroslav, Marek, Jitka , ohlášeno vypsání termínů ke zkoušce

                   12. hodina 5.5. prezentace Lucie, Martin K., Martin Š.,

                   13. hodina 12.5. prezentace Martin J., individuální rozbory odevzdaných článků

 

P středa      1. hodina 18.2. seznámení s programem na LS; Punctuation – výklad, cv.III, IV; konverzace - doprava v Praze a její řešení do budoucnosti (úvod Jiří), rozdána slovní zásoba; další náměty pro konverzaci

                            Uloženo: konverzační téma – pokračování + slovní zásoba, Punctuation cv. V, VI a další

                   2. hodina 25.2. Interpunkce cv. V, VI, VIIIa, IXa , užití spojovníku, uvozovek, velkých písmen;AE III Typical features  - typické prvky probrány ústně; rozdán text  a otázky k Fracking

                            Uloženo: Text structure – všechna cvičení; Fracking text, otázky k diskusi

                   3. hodina 4.3. Fracking - diskuse k rozdaným textům + náslech z časopisu National Geographic; Text stucture – stavba textu, důležitost spojovacích slov (linkers), cv. I, IV, V

                            Uloženo: Text structure cv. VI – XI, opakovat slov. zásobu k Fracking; stáhnout si Parallelism, Hedging; 18.3. konverzační téma Angličtina – jazyk EU –ano? ne?(materiály budou rozdány na příští hodině); dopis Dear Jack –změnit smysl  textu změnou interpunkce

                   4. hodina 11.3. Fracking – shrnutí obsahu a diskuze z minulé hodiny. názory studentů; Text structure – cv. VI, VII, IX, X, XI –zdůvodnění sledu odstavců, překlad do češtiny a diskuse k překládání do češtiny

                            Uloženo:  Hedging a Parallelism – cvičení; stáhnout si a pročíst úvodní část k Guidelines for writing a paper; rozdán text Eglish as the EU language (diskuse k jednotlivým odstavcům části „Yes“)

                   5. hodina 18.4. konverzace dle zadaného listu English as the EU language?; zkušenosti doktorandů s psaním článku;

                            Uloženo: Hedging a Parallelism – cvičení; stáhnout si Articles; Guidelines  for writing a paper – cv.I, cv.k části Title a cv. k Abstract; napsat dle instrukcí a do poloviny dubna předložit vlastní článek

                   6. hodina 25.3. kontrola postupu práce na článku; Parallelism – cv. II, IV – rozbor různých odpovědí; Hedging – cv. I, IV; Guidelines for writing a paper – rozbor titulu, abstraktu a úvodu – diskuse – cv. IV, V, VII IX

                            Uloženo: Stáhnout is Articles + připravit cvičení; stáhnout si Formal writing; přečíst si Articles; připravit cvičení k Introduction + fráze

                   7. hodina 9.4. Articles – výklad, zásady a zdůvodnění členů v cvičeních – cv. I, II, III - diskuse ; Writing a paper – cv. IV 1-2, V, VI, IX

                            Uloženo : stáhnout si Graphs, připravit Articles – cv.V; Formal writing

                   8. hodina 15.4. Graphs, cv. III, V a četba textu, překlad ; Jak psát CV a dopisy – hlavní zásady a odlišnosti oproti češtině

                            Uloženo: stáhnout si Writing a CV, Formal writing – letters ; odevzdat domácí úkoly za zameškané hodiny; do konce semestru písemně : inzerát (akademického typu) + CV + žádost + motivační dopis; Declaration (jako příloha k článku); PhD Progress Report; plán prezentací: 22.4. Ondra, Pavel B. (přesun na 29.4. bude-li to možné), Richard; 29.4. Honza, Jaroslav, David; 6.5. Matěj H., Zbyněk, Jiří; prezentace mimo plán : Honza

                   9. hodina 22.4. Also advanced students .. – rozbor chyb a řešení; diskuze; prezentace mimo plán : Honza; prezentace – Ondra

                   10. hodina 29.4. prezentace Honza, Jaroslav, David;  František 6.5. mimo plán; ohlášeno vypsání termínů ke zkoušce

                   11. hodina 6.5. prezentace František, Matěj H., Zbyněk, Jiří

Opravené úkoly

Dlouhodobě nevyzvednuté úkoly následujících doktorandů byly zlikvidovány: Ing. Fuksa, Ing.  Duchoň, Ing.Smolka, Ing. Polanský, Ing. Rapavý, Mgr. Ruchadze, Ing. Trojánek, Ing. Pošta, 2 x anonymní práce

 

Materiály pro výuku doktoradů – AR 14/15

·         Academic English I, II, III, IV, V – http://en.fel.zcu.cz (vybrané pasáže)

 

Materiály pro výuku – AR 12/13

·        CTU topicdoc

·        CTU topics key doc

·        Academic English I, II, III, IV, V – http://en.fel.zcu.cz (vybrané pasáže)

 

Materiály pro výuku – AR 11/12 viz níže

Kurzy, vstupní požadavky, vstupní  zkoušky, uznávání zkoušek:

 Požadavky  pro vstupní pohovor (zkoušku) z angličtiny – doktorské studium 

Pozor – změna :

U zahraničních doktorandů studujících  v českém program se předpokládá znalost češtiny na úrovni B2 doložená certfikátem o složení zkoušky. Teprve na základě tohoto je student zařazen do kroužků angličtiny s českými studenty. Toto neplatí pro studenty ze Slovenska. Pokud studenti studují v anglickém programu, předpokládá se, že jejich znalosti angličtiny a  dovednosti  jsou na takové úrovni, že kurz angličtiny pro doktorandy nepotřebují navštěvovat.

Předpokládá se, že všichni absolventi ucházející se o doktorské studium absolvovali již kurz angličtiny na naší/jiné fakultě/vysoké škole, tj. mají základy odborného jazyka. Předpokládaná vstupní  úroveň tedy je alespoň B1 (mírně pokročilí), resp. B2 (pokročilí) dle Společného evropského referenčního rámce (SERR),  aplikovaná katedrou na odborný jazyk (viz níže). Pokud někdo angličtinu vůbec (tj. na gymnáziu, průmyslové škole apod., resp. soukromě) nestudoval a je tudíž začátečník, je mu navrženo samostatné studium a návštěva kurzů v nějaké jazykové škole a teprve potom zapojení do doktorského kurzu na FJFI. Cílem kurzu je postup do další kategorie dle SERR (viz níže). Na základě předloženého vysvědčení ne staršího pěti let uznává KJ zkoušky od úrovně C 1 (týká se hlavně angličtiny) a TOEFL od 105 bodů výše  , pakliže  student prokáže, že zvládá i profesní angličtinu, což doloží - dle potřeby -  vypracováním odborných písemných úloh.  Tato záležitost se řeší vždy individuálně.

Pohovor trvá cca 15 minut a jeho součástí  může být četba/překlad/obsah/shrnutí odborného textu  dodaného uchazečem; ústní informace o předloženém textu (zdroj, autor , obsah, anotace, zdůvodnění volby); informace o katedře/ zaměstnavateli/ ústavu; volba tématu diplomové práce, její obsah  a využití získaných výsledků; motivace  pro doktorandské studium; budoucí pracovní plány uchazeče, apod. Obsahem zkoušky je odborá/akademická angličtina.

Výsledek je probrán se studentem a je mu doporučena úroveň kurzu (pro mírně pokročilé - MP, resp. pokročilé - P).  Při výrazně nižší úrovni jazykových znalostí a dovedností je studentovi doporučeno smostatné individuální studium, aby se mnohl v následujícím akademickém roce začlenit do řádné výuky (viz též výše).

Uznání zkoušky z anglického jazyka

Studenti mají možnost nechat si na základě předloženého vysvědčení uznat zkoušku z anglického jazyka na úrovni C1 dle SERR (viz výše a níže) nebo zkoušku TOEFL na odpovídajícáí úrovni (viz výše a níže), v obou případech ne starší 5 let, a to za předpokladu, že do konce zimního  semestru akad. roku, v němž se hlásí ke studiu jazyků, prokáží  i nadstavbovou znalost odborné jazykové problematiky, která není do mezinárodních zkoušek zpravidla zahrnuta, ale je součástí kurzu akademické angličtiny pro doktorandy. Vždy je vhodné domluvit si konzultaci a řešit uznání zkoušky individuálně.

 Požadavky dle SERR:

 B1 (stručný výtah)

Poslech: Student rozumí hlavním myšlenkám vysloveným o tématech studentovi blízkých. Rozumí smyslu  témat souvisejících s jeho pracovním/studijním zájmem, pokud jsou vysloveny poměrně pomalu a zřetelně.

Čtení : Rozumí textům, které  obsahují oborově blízkou slovní zásobu a umí snimi pracovat.

Ústní interakce a ústní projev: Reaguje na situace, které jsou mu oborově blízké ze studií, je schopen se zapojit do hovoru o známých tématech ; umí jednoduchým způsobem spojit fráze, formulovat věty , odůvodnit své názory a plány a vyjadřuje se bez většího počtu gramatických chyb.

Písemný projev: Umí napsat kratší souvislý  text na známé téma a sestavit dopis.

 B2 (stručný výtah)

Poslech: Student rozumí delším promluvám a přednáškám , je schopen sledovat výměnu názorů na známé mu téma

Čtení: Rozumí článkům  o svých problémech a v nich zaujímaným stanoviskům.

Ústní interakce a ústní projev: Dokáže se účastnit rozhovoru (i s rodilými mluvčími) a zapojit se do diskuse o svých tématech (vše bez přílišného hledání výrazů a bez závažnějších gramatických chyb) . Vyjadřuje se srozumitelně ke svým problémům a vysvětlí  svá stanoviska k nim. , obhajuje srozumitelně své názory, vyvrací jiné.

Písemný projev: Umí srozumitelně formulovat myšlenky o svých problémech (např. abstrakt),. Umí napsat různé  jednoduché texty s profesní tématikou.

 C1 (stručný výtah)

Poslech: Student rozumí spolehlivě a přesně delším promluvám a sleduje celý jejich obsah

Čtení: Rozumí dlouhým složitým odborným textům a rozliší jejich styl, rozumí  odborným textům s neznámou tématikou.

Ústní interakce a ústní projev: Umí se vyjadřovat plynule, a to hlavně v profesních  (i každodenních) situacích. Formuluje přesně a jasně  své myšlenky a názory i v reakci na jiné mluvčí. Umí jasně popsat složitá témata a prezentovat je vhodným způsobem,

Písemný projev: Umí se jasně a s minimálními chybami vyjádřit, a to jak po stránce gramatické tak co do formy, uspořádat text (článek) a vyjádřit a obhájit svůj názor/výsledek. Zvládá s minimální nepřesností  různé typy formálního profesního písemného projevu (žádost o místo, grant, stipendium, studijní pobyt; CV; motivační dopis; článek, apod.)

 

Požadavky pro závěrečnou zkoušku z angličtiny  -  doktorské studium viz též sylaby H.Čápové a D.Clarka

Požadavky k závěrečné  zkoušce vyplývají se Sylabu (viz níže) a z Materiálů (vizvýše). Zkouška je písemná a ústní, při ústní  je přítomen školitel. Obě části zkoušky vycházejí z probírané a doplňkové látky, včetně konverzačních témat, a to dle náplně jednotlivých kroužků a přednášek Dr.Barányiové (etika, plagiátství). Obsahem zkoušky je vždy odborná akademická angličtina. Zkoušku si plánujte až po splnění všech svých povinností. Přihlášky posílejte e-mailem alespoň týden předem, vždy termín potvrdím. Na písemku je vhodné si přinést vlastní slovník, na který je doktorand zvyklý (pokud slovník nemáte, je k dispozici slovník KJ)  a mít s sebou odbornou literaturu,  kterou používáte při studiu/domácí četbu. Z této literatury se vybere text pro ústní zkoušku. Jelikož  ústní zkoušky je přítomen školitel, termín zkoušky konzultujte předem i s ním - přijde vždy  45 minut po zadání Vaší práce. Výstupem kurzu je také odborný článek v rozsahu cca 10.800 úhozů, tj. cca 6 normostran (= 60 úhozů/řádek a 30řádků/stránka), jehož autorem po jazykové stránce je doktorand, tj. článek nebyl po jazykové stránce nikým opraven a vylepšen. Obrázky budou následovat za textem. Do celkového rozsahu článku se nepočítají. Předložíte jej při  ústní zkoušce, a to v původní podobě, tj. tak, jak Vám byl opraven.

Požadavky vycházejí z cílů kurzu a předpokládají zvládnutí obsahu sylabu a učebních materiálů a témat dle úrovně absolvovaného kurzu .  Student má prokázat, že kurz zvládl na potřebné úrovni, a to jak po stránce faktické a  gramatické, tak  co do profesní a subtechnické slovní zásoby a odborného stylu. Požadovaná výstupní úroveň je B2 (mírně pokročilí) , resp. C1 (pokročilí)  dle SERR – viz výše. Zkouška je hodnocena známkou výborně nebo prospěl, zapisuje se do indexu. Obě části zkoušky jsou rovnocenné. Uznávání zkoušky – viz výše.

Písemná zkouška (zpravidla trvá 120 – 150 minut) a vychází z témat, která byla součástí seminářů i písemné domácí přípravy ( např. žádost o studijní pobyt, žádost o grant, životopis, odpověď na inzerát, účast v konkurzu, a pod.). Student  může používat slovník, ne však elektronický. Hodnotí se adekvátnost obsahu a faktická,  jazyková, stylistická  i gramatická správnost práce. K písemné  zkoušce si doktorand přinese i svou domácí četbu nebo studijní literaturu.

Ústní zkouška (zpravidla 30 – 45 minut) probíhá po 45-minutové předchozí přípravě . Vlastní ústní zkoušce je přítomen školitel jako garant správnosti faktů studentova oboru. Zkouška vychází z prezentace (cca 10 minut) a diskuze opírající se o předkládaný a prezetovaný doktorandův článek, z faktů studentovy domácí četby, rozhovoru/referování o vlastní práci/výzkumu, pracovišti, univerzitě, studiu, doktorandském studiu, motivaci pro studium, etice vědecké práce a pod.,  dle témat probíraných na seminářích nebo v rámci samostatné domácí přípravy dle sylabu. Zkouška může ověřovat i teoretické zvládnutí některých probíraných jevů typických pro odborný styl. PC, projektor a slovník  jsou k dispozici.

Ke zkoušce je možno se přihlásit e-mailem nejméně týden před zvoleným termínen za předpokladu, že doktorand splnil všechny své povinnosti vyplývající z kurzu a odevzdal alespoň 14 dní před písemnou zkouškou všechny domácí práce, včetně látky ze zameškaných hodin. Slovník je k dispozici. Doktorand si přinese ssebou domácí četbu (kroužky mírně pokročilé), nebo nějakou odbornou, rodilým mluvčím psanou literaturu, ze které studuje (vše cca 150 stran). Termín vždy potvrdím. Místnost bude vyvěšena.

K ústní zkoušce je možno se přihlásit při písemné zkoušce nebo e-mailem  alespoň týden před zvoleným termínem. Doktorand si přinese ssebou svůj článek, tak jak byl opraven, a  prezentaci ( cca 10 minut) a slovní zásobu vypsanou z četba (jen kroužky MP). U zkoušky je přítomen  školitel nebo jím pověřený zástupce. Zkouška trvá cca 45 minut, školitel přijde vždy o 45 minut později než doktorand. Termín vždy potvrdím. Místnost 206.

 

Návštěva kurzů a náhradní práce – doktorské studium –


Pokud doktorandi budou navštěvovat  kurz pravidelně , je třeba, aby pro uzavření zimního/letního  semestru ak.roku odevzdali všechny uložené/náhradní domácí práce a všechna zameškaná cvičení za příslušné období a aby si látku doplnili.Pro  zkouškové období ZS  se v kurzu MP ukládá domácí četba (odborný materiál z oboru, konzultovaný se školitelem a  psaný pokud možno rodilým mluvčím) v rozsahu cca 150 stran textu. Doktorandi si vypíší z textu  subtechnická slovní spojení, předložkové vazby a spojení a neznámá slovíčka (ne termíny).

Pokud doktorand nenavštěvoval kurz pravidelně, tj.  nemohl se výuky z nějakých závažných důvodů výjimečně  opakovaně zúčastnit,  nebo se připravoval  na základě předchozí domluvy individuálně (např. dlouhodobý pobyt v cizině) , vypracuje po konzultaci s vyučující  písemně všechna cvičení (označená v učebních materiálech jako Exercises)  k příslušným tématům  probíraným v kroužku, kam byl zařazen (viz  výše Materiály), a doplňková cvičení, která si individuálně domluvil na konzultaci. Před odevzdáním je vhodné si správnost odpovědí ověřit v klíči (který je v učebních materiálech k dispozici) a teprve potom je odevzdat. Úkoly je třeba odevzdat co nejdříve, aby bylo možné je zkontrolovat. Při delší absenci doporučuji všem studentům konzultaci . MATERIÁLY PRO VÝUKU A ZKOUŠKY (doktorandi)

Sylabus AR 14/15 zde viz výše

Sylabus  sylaby11-12\sylabdo1011.doc
Materiály
sylaby11-12\Materiálydok1011.doc

  1. Topics
  2. Grammar
  3. Mathematics
  4. Tables and graphs
  5. Understanding the text
  6. Formal writing
  7. Writing and presenting
  8. Chemistry (platí pouze pro chemiky)
  9. References

 

 

Aktualizováno : 12.12.2018 11.45