Edita Pelantová, Katedra matematiky FJFI

RESEARCH INTERESTS:   nonstandard numeration systems, combinatorics on words, graph theory, Lie algebras, mathematical models for quasicrystals

Publications 

TEACHING ACTIVITIES:

Matematická analýza

Lineární algebra

Teorie matic     

Teorie čísel

Seminář současné matematiky

Teorie grafů

Teorie kódování