Přednášky TKO 2018

Úvod

Lineární kódy

Standardní tabulka

Cyklické kódy

Cyklické kódy pokr.

BCH kódy

Kvadratické rovnice v tělese charakteristiky 2

BCH kódy, dokončení

Levenshteinova věta

Hadamardovy matice - konstrukce

Perfektní binární kódy