clipboard01

ATF projekt

Projekt, kterému se na MIT věnuji se jmenuje: „Development of Accident Tolerant Fuel Options For Near Term Applications“ krátce se o něm píše na webu MIT.

Oficiální abstrakt projektu lze nalézt na webu DOE.

Accident Tolerant Fuels jsou paliva určená pro současné jaderné reaktory, která při udržení stávajících provozních a ekonomických parametrů, zvýší bezpečností rezervy reaktorů. S jejich výzkumem se začalo již na začátku devadesátých let, ale boom ve výzkumu nastal až po havárii v elektrárně Fukushima-Daiichi. Cílem výzkumu je vyvinout nová jaderná paliva, která v podobné nebo srovnatelné situaci jako nastala v Japonsku, vydrží déle nepoškozená tak, aby měl obsluhující personál více času na zvládnutí havárie.

Cíle výzkumu lze najít v mé studii k dizertační práci nebo v prezentaci, která tuto studii shrnuje:

Studie, Prezentace