C# 2010 -- Hotová řešení

Opravy, poznámky a doplňky

Druhé vydání, aktualizované pro C# 2010, jsem připravil na podzim roku 2010. Z nějakých záhadných důvodů se dostalo na trh až na počátku roku 2012.

Přejít k 1. vydání
Strana Řádek Je Má být
83Oddíl "Aktuální adresář" Adresář, ze kterého byla aplikace spuštěna, zjistíme... (To je pravda po spuštění aplikace. Některé akce programu -- např. použití dialogu pro otevření souboru -- však mohou aktuální adresář změnit. Další informavce lze najít např. zde.)

Na začátek stránky   Moje domovská stránka   Seznam publikací   Poznámky