Progranování v C++ od základů k profesionálnímu použití

Opravy, poznámky a doplňky ke knize


Díky technickému nedopatření nesouhlasí čísla odkazů na poznámky pod čarou s čísly těchto poznámek, které jsou v tabulkách umístěných v textu. Podrobný výčet najdete na stránkách nakladatelství.

Strana Řádek Je Má být
503. ř. nad nadpisem 3.3 cout << "Větší je " << (m > n) ? m : n << endl; cout << "Větší je " << ((m > n) ? m : n) << endl;

  Příklady ke stažení   Moje domovská stránka   Seznam publikací   Poznámky