C++Builder verze 4

Opravy, poznámky a doplňky


Zdrojové texty příkladů již na stránkách firmy Borland nejsou -- od vydání již uběhla značná doba (alespoň z hlediska počítačů). Můžete si je stáhnout zde.

Strana Řádek Je Má být
1013. shora http://www.inprise.cz http://www.borland.cz (Firma Inprise se mezitím přejmenovala zpět na Borland. Zdrojové texty programů viz odkaz v záhlaví stránky.)
1810. zdola Hepl Help
227. shora Zmatek vládne i bez ministrů Chaos vládne i bez ministrů
404. bod Ve starších verzích Builderu nebylo možno přetěžovat... Ve starších verzích Object Pascalu nebylo možno přetěžovat...
515. shora x roste ve směru zprava doleva,... x roste ve směru zleva doprava,...
682. shora ... výjimky z VCL musíme zachycovat odkazem. ... výjimky z VCL musíme zachycovat odkazem nebo ukazatelem.
104poznámka pod čarou 30 celý text Handler ošetřující událost OnCreate je volán konstruktorem třídy THlavniOkno. Ovšem pozor: Od verze 4 mají okna vlastnost OldCreateOrder, která nastavuje zpětnou kompatibilitu s C++Builderem 1, ve kterém se handler pro OnCreate volal z konstruktoru předka, tedy v době, kdy ještě nebyly zkonstruovány komponenty v okně.
Při převodu projektu z verze 3 do verze 4 se vlastnost OldCreateOrder automaticky nastaví na true, což může být zdrojem velice nepříjemných chyb. Nezbývá, než jí ručně vrátit hodnotu false.
120poznámka pod čarou 32 celý text Viz text ke str. 104
1511, bod Musíme ji definovat... Měli bychom ji definovat... (Není to nezbytné.)Příklady k této knize jsem vytvořil v C++Builderu Enterprise. Pokud je budete spouštět v C++Builderu Standard nebo Professional, můžete při otevírání projektů narazit na problémy, neboť prostředí Builderu do projektových souborů automaticky zařadilo odkazy na všechny balíčky (knihovny), i na ty, které nepotřebuje. Nezbývá, než přikázat prostředí, aby tyto balíčky z projektu odstranilo.
Nástroje z provedení Enterprise jsou potřeba pouze k 10. kapitole, věnované standardu CORBA, nástroje z provedení Professional jsou potřeba k 7. a 8. kapitole, které se věnují databázím. Ostatní příklady by měly být spustitelné i v provedení Standard.Na začátek stránky   Moje domovská stránka   Seznam publikací   Poznámky