C++Builder verze 5

Opravy, poznámky a doplňky


Zdrojové texty příkladů již na stránkách firmy Borland nejsou -- od vydání již uběhla značná doba (alespoň z hlediska počítačů). Můžete si je stáhnout zde.

.
Strana Řádek Je Má být
1011. shora http://www.inprise.cz http://www.borland.cz (Firma Inprise se mezitím přejmenovala zpět na Borland. Zdrojové texty viz odkaz v záklaví strákny.)
1013. zdola Jak již jste jistě z publikací nakladatelství Grada zvyklí, orientaci v textu vám budou usnadňovat různé typografické prvky: ... Osobně se domnívám, že každý průměrně inteligentní čtenář pochopí tyto konvence bez jakéhokoli výkladu po letmém pohledu na kteroukoli stránku knihy. Redakce počítačové literatury však požaduje zařazení odstavce o typografických konvencích, a proto jej najdete i zde. V této knize dodržuji následující konvence:
(Jde o redakční úpravu provedenou v textu knihy bez mého souhlasu.)
5310. zdola x roste ve směru zprava doleva,... x roste ve směru zleva doprava,...
228Obr. 10.9 Jeden klient může obsluhovat několik serverů Jeden server může obsluhovat několik klientů
23911. shora klávesová zkratka Ctrl+Alt klávesová kombinace Ctrl+Alt
Jde o redakční zásah bez mého vědomí v rámci "sjednocení terminologie"; zde ovšem nejde v žádném případě o klávesovou zkratku.Příklady k této knize, které lze stáhnout z výše uvedené adresy, jsem vytvořil v C++Builderu Enterprise. Pokud je budete spouštět v C++Builderu Standard nebo Professional, můžete při otevírání projektů narazit na problémy, neboť prostředí Builderu do projektových souborů automaticky zařadilo odkazy na všechny balíčky (knihovny), i na ty, které nepotřebuje. Nezbývá, než přikázat prostředí, aby tyto balíčky z projektu odstranilo.
Nástroje z edice Enterprise jsou potřeba pouze k 10. kapitole, věnované standardu CORBA, nástroje z edice Professional jsou potřeba k 7. a 8. kapitole, které se věnují databázím. Ostatní příklady by měly být spustitelné i v edici Standard.Pokud najdete nesouhlas mezi zdrojovými texty vytištěnými v knize a uvedenými ve zdrojových souborech na WWW, jde o výsledek "sjednocování terminologie" ze strany redakce. (Může jít o změny StavovyRadek — StavovaRadka, Menu — Nabidka ap.) Omlouvám se za ně, ale neměl jsem možnost jim zabránit.

Sjednocování terminologie je docela chvályhodný nápad, nesmí se ale přehánět. V době, kdy šla kniha do tisku, byly již zdrojové texty příkladů publikovány na WWW, a proto jsem je odmítl v textu knihy změnit.
 

Na začátek stránky   Moje domovská stránka   Seznam publikací   Poznámky