Jazyky C a C++ -- kompletní kapesní průvodce programátora


Opravy, poznámky a doplňky

Přejít k
II. vydání (2011)
Strana Řádek Je Má být
287. zdola cout << "Hello, world << endl"; cout << "Hello, world" << endl;
3710.-11. shora make jméno_souboru make -f jméno_souboru
3712. shora make prvni.mak make -f prvni.mak
50Tab. 2.3, posl. ř.   (Jsou prohozeny znaky a jejich náhrady.)
52Tab. 2.4, 6.ř. zdola   void * void
(Toto klíčové slovo je samozřejmě i v jazyce C.)
816.ř. zdola LLONG_MIN == -LOLONG_MIN LLONG_MIN == -LLONG_MIN
985.ř. shora enum chyba{CHYBA_CTENI, CHYBA_ZAPISU} , *b; enum chyba{CHYBA_CTENI, CHYBA_ZAPISU} a, *b;
2043.ř. shora cout << "(" << x << ", " << y << ")' << endl; cout << "(" << x << ", " << y << ")" << endl;
(Tato podivná chyba, apostrof místo uvozovek, se bohužel opakuje i na řadě následujících míst. Věřím, že si ji čtenář opraví sám.)
2408.ř. zdola int operator[](int i) const {return p;} int operator[](int i) const {return p[i];}
2699. a 10. ř. zdola default: printf("Neznámý operátor"); default: printf("neznámý operátor");break;;}
2751. příklad, 4.ř. for(int i = 0; i < N; i+) P[i] = 0.0; for(int i = 0; i < N; i++) P[i] = 0.0;}
3171. ř. zdola (-> 8.5.1) (-> 8.4.1)
348Obr. 11.2, třída C class C: public virtual A {int b;}; class C: public virtual A {int c;};
348Obr. 11.2, třída D class D: public virtual B, public virtual C class D: public B, public C
3582. ř. pod nadpisem ...od hlavičky je odělena středníkem. ...od hlavičky je odělena dvojtečkou.
3642. ř. Překladač nedokáže ve třídě T vytvořit kopírovací konstruktor, jestliže tato třída: - obsahuje konstantní nebo referenční složky..." (To byla pravda ve starších verzích jazyka. V současných verzích (určitě od standardu z r. 2003) už toto omezení není. V C++11 je tento implicitně definovaný konstruktor deleted, jestliže třída obsahuje složky typu refernce na r-hodnotu. Překladač, který používám, však neuplatňuje ani toto omezení.)
392Příklad, za 2.ř.   Chybí using namespace std;.Na začátek stránky   Moje domovská stránka   Seznam publikací   Poznámky