Jazyky C a C++ -- kompletní kapesní průvodce programátora, druhé vydání (2011)


Opravy, poznámky a doplňky

Tato kniha vyšla ještě před zveřejněním konečné verze standardu ISO/IEC 14882:2011 jazyka C++.

Přejít k
I. vydání (2006)
Strana Řádek Je Má být
183. zdola http://tjn.fjfi.cvut.cz/~virius/errata.htm http://tjn.fjfi.cvut.cz/~virius/errata/errata.htm;
1912. zdola cout << "Hello, world << endl"; cout << "Hello, world" << endl;
85příklad, 5. ř. char32_t text[] = U”C:\\TEMP\\\nD:\\TEMP\\)” char32_t text[] = U”(C:\\TEMP\\\nD:\\TEMP\\)”
18420. a 21. ř. zdola default: printf("Neznámý operátor"); default: printf("Neznámý operátor");break;
1881. příklad, 3.ř. for(int i = 0; i < N; i+) P[i] = 0.0; for(int i = 0; i < N; i++) P[i] = 0.0;}
2422. zdola .. neboť bázová třída představuje obor viditelnosti vnořený do odvozené třídy. .. neboť odvozená třída představuje obor viditelnosti vnořený do bázové třídy.
244Obr. 11.2 (Sem se omylem dostal špatný obrázek.)Správný obrázek je zde.
250Oddíl "Explicitníx ..." ... modifikátor explicit (Konečná verze standardu modifikátor explicit nezavedla. Modifikátor override ovšem v odvozené třídě můžeme použít.)
250Oddíl "Explicitní ..." ... modifikátor new (Konečná verze standardu modifikátor new nezavedla. )
2539. zdola .. je oddělena středníkem. .. je oddělena dvojtečkou.
25610. ř. Překladač nedokáže ve třídě T vytvořit kopírovací konstruktor, jestliže tato třída: - obsahuje konstantní nebo referenční složky..." (To byla pravda ve starších verzích jazyka. V současných verzích (určitě od standardu z r. 2003) už toto omezení není. V C++11 je tento implicitně definovaný konstruktor deleted, jestliže třída obsahuje složky typu refernce na r-hodnotu. Překladač, který používám, však neuplatňuje ani toto omezení.)
27114. zdola ... pro instanci Novak. ... pro instanci Novakova.
278Příklad, za 2.ř.   Chybí using namespace std;.Na začátek stránky   Moje domovská stránka   Seznam publikací   Poznámky