Diskety s příklady ke knihám
Základy algoritmizace, Práce s daty 1 a 2, Objektové programování 1 a 2


Jestliže využíváte v programu v Turbo Pascalu modul Karel z knihy Základy algoritmizace nebo standardní modul CRT a ihned při spuštění se objeví chybové hlášení Runtime Error 200, pak máte "příliš rychlý" počítač, tj. váš procesor pracuje na frekvenci vyšší než cca 240 MHz. Problém způsobuje standardní modul CRT a návod, jak ho odstranit, najdete zde.

Do některých distribucí diskety se dostala chybná verze robota Karla v Pascalu; zatím víme o situaci, kdy Karel nesprávně reagoval na příkaz KROK (udělal krok stranou), špatně interpretoval volání funkce ZED a při spuštění pod Win32 ohlásil operační systém po skončení programu chybu. Zde si můžete stáhnout opravenou verzi souborů KAREL.PAS. a KAREL.TPU (pro BP 7.0), kterými prosím nahraďte dodané chybné verze.

Některé editory a překladače mají problémy při čtení některých souborů -- např. editor MS Visual C++ 6.0 -- otevře některé ze souborů pouze binárně.
Problémy působí znak s ASCII kódem 0x14 (v některých editorech se zobrazuje jako ¶), který se vyskytuje v některých komentářích. (Jde o pozůstatek z časopisecké verze knihy, ve kterém kometnáře obsahovaly také řídicí znaky pro jehličkové tiskárny. Některé pasáže -- např. jména procedur a funkcí -- se pro zvýraznění a snazší orientaci ve výpisech tiskly širokým písmem; k přepnutí do něj sloužil znak 0x0E, který se v některých editorech zobrazuje jako "noty", a znak 0x14 sloužil k přepnutí zpět.) Nezbývá, než ho ručně odstranit v některém z editorů, kterému nevadí (lze použít např. editor, který je součástí Nortonova Commanderu 5).

Na začátek stránky   Moje domovská stránka   Seznam publikací   Poznámky