Jazyky C a C++ podle normy ANSI/ISO

Opravy, poznámky a doplňky


Strana Řádek Je Má být
352. a 3. shora false (pravda) a true (nepravda) false (nepravda) a true (pravda)
12315. zdola [::]new[(umístění)]typ[inicializátor] [::]new[(umístění)]typ[(inicializátor)]
(chybí závorky kolem inicializátoru)
12314. zdola [::]new[(umístění)](typ)[inicializátor] [::]new[(umístění)](typ)[(inicializátor)]
14715. zdola void* operator new(size_t N, allocator& a); (Tento operátor byl v návrhu normy, není však v definitivní verzi.)
1475. zdola a nezavolá se destruktor.a nezavolá se konstruktor.
1648. shora ... proměnná l obsahovat jeho hodnotu, jinak bude obsahovat N.... proměnná l obsahovat jeho index, jinak bude obsahovat N.
19016. shora int AbnormalTerminaion(void) int AbnormalTermination(void)
2082. zdola která vrací vzdálený ukazatel na long která vrací blízký ukazatel na longNa začátek stránky   Moje domovská stránka   Seznam publikací   Poznámky