JBuilder verze 3

Opravy, poznámky a doplňky


Zdrojové texty příkladů již na stránkách firmy Borland nejsou -- od vydání již uběhla značná doba (alespoň z hlediska počítačů). Můžete si je stáhnout zde.

Strana Řádek Je Má být
175. shora třídu Welcomme.java Welcome.java
1711. zdola třídu WelcommeApp.java WelcomeApp.java
35poslední nadpis Vývěr komponenty mimo paletu běr komponenty mimo paletu
37tabulka, 5. zdola Nápis na komponentě. Nápis na komponentě (knihovna AWT).
37tabulka, 2. zdola Nápis na komponentě. Nápis na komponentě (knihovna Swing).
441. shora To, že jméno začíná velkými písmeny (CZ), znamená, že se jedná o celosvětově použitelný způsob pojmenování balíků. (To platilo v JDK 1.0 a 1.1. V JDK 1.2 se používají malá písmena.)
52poslední  };   } 
349. zdola typem parametrů nebo typem návratové hodnoty. typem parametrů.
(Při přetěžování metod nestačí, když se liší jen typ návratové hodnoty.)
685. a 10. zdola  };   } 
697. a 10. zdola  };   } 
765. shora 1int[] poleint1; int[] poleint1;
8012. a 14. zdola if (chyba = 0) { if (chyba == 0) {
884. zdola nejběžnějších filtrů: DataOutpuStream nejběžnějších filtrů: DataOutputStream
9116. zdola File mujSoubor = new File(,,ahoj.txt,,); File mujSoubor = new File("ahoj.txt")
(Uvozovky mají být nahoře.)
1121. shora (komponentu třídu Button... (komponentu třídy Button...
1149. zdola ...-žení GridBaglayout, které je... ...-žení GridBagLayout, které je...
1173. zdola   (Před textem nemá být odrážka.)
1543. shora return null; return "";
1614. zdola něběžící vlákno neběžící vlákno
16213. zdola Public Zamena(... public Zamena(...
16417. a 18. shora zamek z... Zamek z...
1643. a 11. zdola synchronozed z... synchronized z...
16511. shora Tyty metody... Tyto metody
1726. zdola ...tvím šamana JavaDoc Wizard. (V pozdějších verzích, — JBuilder 3.5, 4, 5 — tento šaman chybí. Program javadoc.exe je třeba spouštět z příkazové řádky nebo použít nástroje třetích firem. V některých verzích je najdeme na doprovodném CD "Companion Tools".)Na začátek stránky   Moje domovská stránka   Seznam publikací   Poznámky