Java pro zelenáče

Opravy, poznámky a doplňky k I. vydání z r. 2001


Poznámky a opravy k 2. vydání

Strana Řádek Je Má být
265. shora Jde např. o Borland JBuilder Foundation... (To bylo pravda v době vydání knihy. Později -- cca od června 2000 -- byla verze Foundation nahrazena JBuilderem 5 Personal, který se neliší ani tak rozsahem možností, jako spíše rozsahem licence. Zatímco JBuilder Foundation byl k volnému použití, JBuilder Personal bylo možno použít k tomu, abyste se seznámili s Javou a s JBuilderem, z vytvořených aplikací však nesmíte mít žádný profit. Navíc jste se při stahování museli zaregistrovat jako členové borlandské vývojářské komunity.
Od té doby se situace zase mohla změnit, nezbývá, než se informovat na webových stránkách firmy.)
.
527. zdola ...jako třída, ve jejíž instanci vytváří. jako třída, jejíž instanci vytváří..
8314. shora 0321 znamená 254. 0321 znamená 209.
1006. shora System.arraycopy(a[i], 0, b[i], 0, b[i].length);. System.arraycopy(a[i], 0, b[i], 0, a[i].length);.
128tab. 9.1, poslední dva řádky Potomci, přátelský: ne
Potomci, private: jen v témže balíku
Potomci, přátelský: jen v témže balíku
Potomci, private: ne
145Obr. 9.1   (Šipky vyjadřující skládání objektů mají směřovat od třídy Bod ke třídám Kružnice a Úsečka, nikoli naopak.)
17818. a 19. ř. shora InputDataStream, OutputDataStream DataInputStream, DataOutputStream
1825. ř. shora fos.close() oos.close()
1866. ř. zdola InputStream ... Reader OutputStream ... Writer
2196. ř. zdola Datová složka byloOK Datová složka stiskOK
2218. ř. shora Pak do proměnné vol uložíme... Pak do proměnné volby uložíme...
2238. ř. shora if(vol.byloOK()) if(vol.getStiskOK())

Na začátek stránky   Moje domovská stránka   Seznam publikací   Poznámky