Java pro zelenáče

Opravy, poznámky a doplňky k II. vydání z r. 2005

Druhé vydání bylo doplněno o vlastnosti, které přineslo JDK 1.4 (aserce) a JDK 5 (výčtové typy, paranmetrizované neboli generické typy, třída Scanner a další).
Zdrojové texty příkladů ke 2. vydání si můžete stáhnout také zde, a to, v kódové stránce
1250 a v kódování ASCII (bez háčků a čárek).


Poznámky a opravy k 1. vydání

Strana Řádek Je Má být
1042 int[] b = (int[])A.clone(); int[] b = (int[])a.clone();
105Obr. 6.2 a[0] (ve druhém ř.obrázku) a[1]
193 15 public static <T extends Comparable> void sort(T[] x) public static <T> void sort(T[] x)
(V knize je uveden již správný příklad, který se bez problémů přeloží. Měl zde však být příklad, který se nepřeloží, tj. který neobsahuje omezení parametru.)
194 3 º extends jméno_1 $ jméno_2 º extends jméno_1 & jméno_2
194 13 ...oddělíme je znakem $. ...oddělíme je znakem &.
209 16 zdola Skener proud, je to ... Skener není proud, je to ...

Na začátek stránky   Moje domovská stránka   Seznam publikací   Poznámky