Od C k C++

Opravy, poznámky a doplňky k prvnímu vydání (2000)


Strana Řádek Je Má být
*129. shora ... některé i v IBM VisualAge C++ pro Windows. ... některé i v IBM VisualAge C++ verze 4 pro Windows.
*133. zdola ... — jak známo, autor je chyby uvidí... ... — jak známo, autor chyby uvidí... (Chyba v upozornění na možnost chyb, to je docela pikantní.)
*282. shora ... i a j už neexistují ... i a j z cyklu už neexistují
*297. zdola i = f(ii); // Způsobí volání funkce č. 4 i = f(i); // Způsobí volání funkce č. 4
(Ve zdrojovém textu na WWW je to správně.)
*3223. shora ::x = 2.7181818; ::x = 2.7182818;
*405. pod nadpisem ... které budeme ukládat např. do pole Flotila ukazatelů... ... se kterým budeme pracovat např. pomocí pole Flotila ukazatelů...
*45pozn. pod čarou 10 ..., viz oddíl 3.2.4. ..., viz oddíl 3.2.5.
*492. shora Deklarace proměnné představuje... Deklarace proměnné objektového typu představuje...
*79pozn. pod čarou 25 ... o tom budeme hovořit v oddílu 3.2.4. ... o tom jsme hovořili v oddílu 3.2.5.
*931. shora index = 0; index = s;
*9321. shora Uložíme tedy do index hodnotu 0... Uložíme tedy do index hodnotu s...
*1069. zdola ptr<t>::operator ptr<R>() ptr<T>::operator ptr<R>()
*10917. zdola ... z nichž každý bude obsahovat dynamicky alokovanou instanci ... z nichž každý bude ukazovat na dynamicky alokovanou instanci
*1179. zdola Handler typu T, const T nebo const T& Handler typu T, T&, const T nebo const T&
*1229. shora Označení_typu v závorkách za klíčovým slovem... Seznam_typů v závorkách za klíčovým slovem...
*13115 zdola if(typeid(Sender) == typeid(TButton*)) if(typeid(*Sender) == typeid(TButton))
*13113 zdola else if(typeid(Sender) == typeid(TEdit*)) if(typeid(*Sender) == typeid(TEdit))
(Ukazatel je nutno dereferencovat, jinak se vyhodnotí staticky - vždy jako TObject*. To platí i pro předchozí poznámku.)
*144Pozn. pod čarou 58 ...neobsahuje. ...neobsahuje. (Není v základní instalaci, najdeme ji však na doplňkovém CD s dalšími nástroji.)
*1597. shora for(int j = 0; j < 10; i++) for(int j = 0; j < 10; j++)
*1739. zdola ... nastaví novou šířku P. ... nastaví novou šířku s.
*17817. shora istream_type& get(char_type &s, streamsize n); istream_type& get(char_type *s, streamsize n);
18410. zdola Pro přidávání prvků na počátek nebo na konec pole máme metody push_back() a pop_back(). Pro přidávání prvků na počátek nebo na konec pole máme metody push_front() a push_back()..
*19017. shora Má-li prvek v daném rozsahu danou hodnotu... Zkopíruje prvky v daném rozsahu do jiné posloupnosti a má-li prvek danou hodnotu...
*19613. shora V následující deklaraci jsou hvězdičkami označené... V následující deklaraci jsou hvězdičkami v komentáři označené....
*19711. shora její první parametr udává požadované množství paměti, ... její první parametr udává požadované množství paměti (počet objektů typu T), ... (Také metoda deallocate() očekává velikost zadanou jako počet objektů typu T a metoda max_size() vrací počet objektů typu T.)
*19810. zdola numeric_limits<double>::digits << endl; numeric_limits<double>::digits10 << endl;
*21012. shora ...podle AT&A ... ...podle AT&T ...
*2105. zdola nebo 'u\xxxx' nebo '\uxxxx'

Chyby označené hvězdičkou u čísla stránky byly ve druhém vydání (2002) odstraněny. Při tisku z r. 2002 se však v některých místech bohužel posunulo číslování kapitol a oddílů, takže např. na str. 28 je 3.7.2 místo 2.7.2. V následujících tiscích již tento problém není.Na začátek stránky   Moje domovská stránka   Seznam publikací   Poznámky