Od C++ k C#

Opravy, poznámky a doplňky


Strana Řádek Je Má být
1621. shora ... v rozhovoru [7]. ... v rozhovoru [6].
19poznámka pod čarou   Doplnění: Za předpokladu, že jsou Windows nainstalovány v adresáři Winnt.
337. shora // Metoda Sqr() z oddílu 4.2.1. // Metoda Sqr() z oddílu 3.2.1.
507. zdola Novou instanci třídy Bod... Novou instanci struktury Bod...
614. zdola ... vznikne odstraněním mezer... ... vznikne odstraněním bílých znaků...
647. shora ... ukazatel... ... referenční proměnnou...
685. shora,
16. shora,
1. zdola
... ukazatel... ... referenční proměnná...
6912. zdola Zavolá se metoda E.GetNext(). Zavolá se metoda E.MoveNext().
1199. shora ... najdete na v oddílu 8.1. ... najdete v oddílu 9.1.
12410. a 11. shora s.Vypiš() // Volá metodu předka
s.Vypiš() // Volá metodu potomka
s.Vypiš() // Volá metodu potomka
s.Vypiš() // Volá metodu předka
1574. zdola ... System.Rexlection ... System.Reflection
17114.-15. zdola string jméno = adresář.EndsWith("\\")? adresář+soubor : adresář+"\\"+soubor; Přenositelně: string jméno = adresář.EndsWith(""+Path.DirectorySeparatorChar)? adresář+soubor : adresář+Path.DirectorySeparatorChar+soubor;
19012. a 15. shora System.Windows.Frames.Frame System.Windows.Forms.Form.
1943. shora ...bod (0, 0) je v pravém horním rohu. ...bod (0, 0) je v levém horním rohu.
19913.-14. shora ...MessageBoxI-
con.Information();
...MessageBoxIcon.Information();
21118. shora public static MouseButtons MouseButtons {get;}; public static Point MousePosition {get;};
2117. zdola public bool Enabled {get; set;}; public bool Visible {get; set;};
2143. shora ...klávesy Cancel. ...klávesy Escape.
2243. zdola ...do programu v C3. ...do programu v C#.Na začátek stránky   Moje domovská stránka   Seznam publikací   Poznámky