Pasti a propasti jazyka C++

Opravy, poznámky a doplňky k prvnímu vydání z r. 1997


Podívejte se také na poznámky a opravy k 2. vydání.

Strana Řádek Je Má být
1715. zdola v proměnné c: v proměnné ch:
3214. shora Je-li např. a == 5, bude CUBE(a--) rovno 60. To platí např. v Borland C++ 3.1. Mnohé novější překladače (C++Builder 5, Visual C++ 6) dají "správný" výsledek 125. Problém je ale v tom, že v takovéto situaci podle normy není výsledek definován, a to znamená, že v příští verzi nebo v jiném překladači to může zase být jinak.
506. shora c = (char*)malloc(strlen("Nějaký řetězec"+1)); c = (char*)malloc(strlen("Nějaký řetězec")+1);
1362. shora bod *B = bod(321, 214); bod *B = new bod(321, 214);


Na začátek stránky   Moje domovská stránka   Seznam publikací   Poznámky