Programování v C++

Opravy, poznámky a doplňky k II. vydání skripta (tisk z r. 2004)


Ve druhém vydání jsem vypustil části, které se týkaly programování pro DOS. Pokud o ně máte zájem, můžete si je stáhnout ve formátu PDF zde. Navíc jsem zařadil informace o novinkách, které přinesl standard jazyka C z r. 1999 (ISO/IEC 9899-1999), příklady ukazující použití některých tříd ze standardní knihovny C++ atd. Zrevidoval jsem i zdrojové texty příkladů, aby odpovídaly standardu jazyka, neboť dnešní překladače jsou již na 99,9 % ve shodě se standardem. (Např. v době psaní prvního vydání ještě mnohé překladače požadovaly u jmen standardních hlavičkových souborů z C++ příponu .h, což neodpovídá standardu, apod.)

Poznámky a opravy k 1. vydání Poznámky a opravy k 3. vydání

Strana Řádek Je Má být
97Text pod obrázkem Pole Mat[4][4] Pole Mat[4][3]
1042. shora Chceme např. alokovat matici typu int se 3 řádky a 4 sloupci. Nejprve tedy deklarujeme typ radek jako pole se 4 prvky... Chceme např. alokovat matici typu int se 4 řádky a 3 sloupci. Nejprve tedy deklarujeme typ radek jako pole se 3 prvky...
10411. shora int (*Mat)[3] = new radek[4]; int (*Mat)[3] = new int[4][3];
1343. shora * ( postfixový_výraz ) . identifikátor (* postfixový_výraz ) . identifikátor
3573. shora Pro přidávání prvků na počátek nebo na konec pole máme metody push_back() a pop_back(). Pro přidávání prvků na počátek nebo na konec pole máme metody push_front() a push_back()..

Na začátek stránky   Moje domovská stránka   Seznam publikací   Poznámky