Programování v C++

Opravy, poznámky a doplňky k III. vydání skripta (tisk z r. 2009)


Do třetího vydání jsem přidal kapitolu, která obsahuje základní informace o očekávaných rozšířeních standardní šablonové knihovny. O očekávaných rozšířeních samotného jazyka jsem raději zatím nemluvil, protože v době psaní nebylo u nejdůležitějších z nich ještě jasno, která z možných variant bude standardizační komisí schválena.
Odstranil jsem chyby ze 2. vydání, o nichž jsem věděl, ale protože jsem text zároveň převedl do sázecího systému TeX, jistě jsem tam zanesl nové -- typickým příkladem je chyba na stránce 111.

Poznámky a opravy k 1. vydání Poznámky a opravy k 2. vydání


Strana Řádek Je Má být
2812. zdola double fak(int n); double fakorial(int n);
1117. shora p = (int[])4, 5, 6 p = (int[]){4, 5, 6}
2005. shora long far __cdecl f(); long __cdecl f();
(Modifikátor far se používal v 16bitových překladačích. Ve skriptu zůstal z předchozích vydání.)
2987. zdola U čtvrté deklarace odpovídá první parametr šablony... U čtvrté deklarace neodpovídá první parametr šablony...
30117. shora p -> template Hluboko::f() p -> template Hluboko::f();
30121. shora p . template Hluboko::f() p . template Hluboko::f();
3705. zdola Vloží 0 do specifikovaných příznaků určujících... Vloží 1 do specifikovaných příznaků určujících...
3962. shora int fgets(char s, int n, FILE* f) int fgets(char *s, int n, FILE* f)
42317. shora find_first() find_first_of()
42320. shora count() count(), count_if()

Na začátek stránky   Moje domovská stránka   Seznam publikací   Poznámky