Programování v Javě

Opravy, poznámky a doplňky k I. vydání skripta (tisk z r. 2010)


Některé části kapitol 1--11 a 13--15 tohoto skripta jsem vytvořil na základě textu a obrázků své knihy Java pro zelenáče. Převzaté části ovšem prošly rozsáhlou úpravou, neboť zmíněná kniha byla určena naprostým začátečníkům, zatímco toto skriptum předpokládá znalost programování v nějakém jiném vyšším programovacím jazyce. Kapitola 18 tohoto skripta vznikla přepracováním kapitoly o národním prostředí, kterou jsem napsal pro české vydání Hortonovy knihy Java 5. V obou případech jsem texty použil se souhlasem nakladatelství Neocortex, které tyto dvě publikace vydalo.


Strana Řádek Je Má být
1241. ř. shora private static final int POČET_SMĚRŮ = 8; private static final int SMĚRŮ = 8;
1534. pod nadpisem Obecný formát... kde části uzavřené v lomených závorkách lze vynechat. kde části uzavřené v hranatých závorkách lze vynechat.
162Obr. 13.1 SequencedInpusStream, FileInpusStream SequencedInputStream, FileInputStream
1654. pod nadpisem 13.3.1 InputDataStream DataInputStream
1655. pod nadpisem 13.3.1 OutputDataStream DataOutputStream
2012. shora setMenuBar() setJMenuBar()
2247. shora javah -jni nativ.Pomoc (Počínaje Javou 8 není program javah potřebný a v Javě 12 by už neměl být, protože hlavičkový soubor pro nativní metody lze generovat přímo překladačem javac, zadáme-li parametr -h , kde určuje adresář, do něhož bude hlavičkový soubor uložen. Přeložíme-li uvedený program příkazem
javac -h . nativ/Pomoc.java
najdeme hlavičkový soubor v aktuálním adresáři.)
2257. shora ...předaný řetězec v kódování ASCII; obsahuje-li... ...předaný řetězec v kódování UTF 8; obsahuje-li...
2252. nad nadpisem Poznámka ...pomocí metody GetStringUTFChars() bychom mohli... ...pomocí metody GetStringChars() bychom mohli...
23112. ř. shora Pak vytvoříme připojení, reprezentované instancí třídy Connection. Pak vytvoříme připojení, reprezentované instancí rozhraní Connection.
234Poslední ř. ...voláním metody beforreFirst()... ...voláním metody beforeFirst()...
2366. ř. zdola a násl. Popis nasazení .... (Vše uvedení v tomto oddílu platí. Počínaje specifikací Servlet 3.0 -- Tomcat verze 7.0 a vyšší -- však lze popis nasazení nahradit anotací
@WebServlet(...),
u třídy servletu, v jejíchž parametrech specifikujeme jméno servletu a vzor url, např.

@WebServlet(name = "Setvlet1", urlPatterns = {"/Setvlet1"}).)
23812. ř. zdola ...voláním metody setAutoCommit() typu Connection s parametrem true. ...voláním metody setAutoCommit() typu Connection s parametrem false.
23910. ř. výpisu připojení.setAutoCommit(true); připojení.setAutoCommit(false);
2565. ř. nad pozn. pod čarou Implicitně je to 15. října 1582, kdy tuto změnu vyhlásil papež Řehoř XIII. Implicitně je to 15. října 1582, na kdy tuto změnu stanovil papež Řehoř XIII.
(Papež Řehoř XIII. určil 15. říjen 1572 jako datum přechodu k novému kalendáři, bulu
Inter gravissimas ovšem vyhlásil už 24. února 1582.)
2821. nad nadpisem 20.1.1 Diagram zobrazující možné stavy a přechody mezi nimi ukazuje obr. Diagram zobrazující možné stavy a přechody mezi nimi ukazuje obr. 20.1.

Na začátek stránky   Moje domovská stránka   Seznam publikací   Poznámky ke knihám