Programovací jazyk C++, 1. díl

Opravy, poznámky a doplňky ke skriptu


V této tabulce najdete jak opravy chyb, tak poznámky ke změnám způsobeným vývojem jazyka. V době, kdy jsem toto skriptum dal do tisku, ještě nebyla známa konečná podoba standardu z roku 2017 (C++17) a ještě nazačaly práce na verzi standardu, jehož přijetí se očekává v roce 2020 (C++20). Důsledky změn standardu jsou označeny hvězdičkou u čísla stránky.

   
Strana Řádek Je Má být
197*Oddíl 8.3.11  Počínaje C++17 nelze operátory ++ a -- použít na modifikovatelné l-hodnoty typu bool.
201*1.ř. nad nadpisem 9.1.3...a v C++17 by již neměl být. ...a v C++17 již není (slovo register je však nadále vyhrazeno.).
2157. shora ...tedy že tato funkce ukončí program. ...tedy že tato funkce ukončí program nebo že způsobí přenos řízení na jiné místo než odkud byla volána. (Počínaje C++17 má tento atribut také funkce std::longjmp(). Mají ho také funkce práci s vnořenými výjimkami, jako je std::rethrow_exception() a std::throw_with_nested().)
246*2. a 3. bod pod nadpisem 10.3.3Nejde-li o zakázanou funkci (deklarovanou = delete), smí její tělo obsahovat pouze ... (Počínaje C++14 jsou tato omezení výrazně slabší: Tělo funkce s modifikátorem constexpr smí obsahovat více příkazů, nesmí však obsahovat příkaz asm, goto, příkaz s návěštím kromě case a default, deklaraci jiného než doslovného typu (literal type) a deklaraci neinicializované proměnné.)
257*Oddíl 10.7.1   Počínaje C++17 nelze funkci main() deklarovat se specifikací extern "C".
257Oddíl 10.7.1   Chybí bod: Jako typ funkce main() nelze uvést auto nebo decltype(auto).

Poznámky ke 2. dílu  Poznámky ke 3. dílu

Na začátek stránky   Moje domovská stránka   Seznam publikací   Poznámky