Programovací jazyk C++, 2. díl

Opravy, poznámky a doplňky ke skriptu


V této tabulce najdete jak opravy chyb, tak poznámky ke změnám způsobeným vývojem jazyka. V době, kdy jsem toto skriptum dal do tisku, ještě nebyla známa konečná podoba standardu z roku 2017 (C++17) a ještě nazačaly práce na verzi standardu, jehož přijetí se očekává v roce 2020 (C++20). Důsledky změn standardu jsou označeny hvězdičkou u čísla stránky.

StranaŘádek Je Má být
16816. a 20. ř. shora void případ1(obal::template vnitřní::template hluboko* p)
void případ2(obal::template vnitřní::template hluboko& p)
(Některé překladače mohou u typu parametru obou metod vyžadovat specifikaci typename, tedy
void případ1(typename obal::template vnitřní::template hluboko* p)
a podobně i u metody případ2(). )
212*8. ř. shora ...jsou novinkou C++11. ...jsou novinkou C++11. Počínaje C++17 je specifikace throw() neobsahující seznam typů zavržena (deprecated) a specifikace throw(seznam_sypů) obsahující seznam typů již není k dispozici.
217*Poznámky, 1. bod   Počínaje C++17 je funkce uncaught_exception() zavržena (deprecated) a doporučuje se používat místo ní novou funkci uncaught_exceptions(), jež vrátí počet výjimek v aktuálním podprocesu (vláknu), které dosud nevstoupily do obsluhy.
263*Oddíl 9.1 Knihovní pojmy   (V současné verzi připravovaného standardu jazyka se místo termínu knihovní pojem (library concept) používá označení pojmenovaný požadavek (named requirement) a termín koncept (concept) znamená pouze syntaktickou konstrukci popisovanou v oddílu 9.2.)
268*Oddíl 9.2, Koncepty (C++17)   Zavedení syntaktické konstrukce označované koncept bylo přesunuto do C++20 a navíc opět upraveno, takže popis ve skriptu nemusí odpovídat výsledné podobě standardu.

Poznámky k 1. dílu  Poznámky ke 3. dílu

Na začátek stránky   Moje domovská stránka   Seznam publikací   Poznámky