Pokročilé programovací techniky

Opravy, poznámky a doplňky ke skriptu


Skriptum jsem napsal podle Free Pascalu verze 2.4.2 a lazarusu verze 0.9.30. V době, kdy skriptum vyšlo, byla aktuální verze Free Pascalu 2.6.0 a Lazarus verze 1.0.6, a v době, kdy čtete tyto stránky, jsou aktuální nepochubně ještě novější verze.

Strana Řádek Je Má být
185. ř. nad nadpisem 1.3.4 Lazarus neumožňuje uložit zdrojový soubor v kódové stránce 852... (Současná verzi už tuto možnost nabízí.)
197. ř. zdola Kódová stránka 852 však mezi nimi bohužel chybí... (V současné verzi už je k dispozici i funkce UTF8ToCP1250)
1543. ř. pod nadpisem 9.3.1 Protože generický typ není úplně definovaný, nelze ho použít k deklaraci proměnných, a tedy ani k deklaraci složky dalsi obsahující ukazatel na následující prvek v seznamu. (V současné verzi Free Pascalu to možné je.)
2141. ř. Funkce ShowHelpOrErrorForKeyword (V současné verzi Free Pascalu není.)
216Oddíl "Vyvolání nápovědy z nabídky" (Protože není k dispozici funkce ShowHelpOrErrorForKeyword, je třeba postupovat jinak.) 1. Vlastnosti HelpFile okna dáme v inspektoru objektů hodnotu HTML/index.html.
2. V obsluze příkazu nabídky zavoláme funkci ShowHelp;
2571. ř. Funkce InitializaCriticalSection (V současné verzi Free Pascalu se tato funkce jmenuje InitCriticalSection.)
2571. ř. Funkce DeleteCriticalSection (V současné verzi Free Pascalu se tato funkce jmenuje DoneCriticalSection.)

Na začátek stránky   Moje domovská stránka   Seznam publikací   Poznámky