Úvod do programování

Opravy, poznámky a doplňky ke skriptu

Toto skriptum nahrazuje skriptum "Základy algoritmizace", které již nevyhovuje potřebám přednášky. Celkové pojetí tohoto skripta je poněkud jiné, odpovídá dnes používanému schématu výkladu programovacího jazyka -- tedy například začíná několika příklady, jejichž hlavním cílem je naučit začátečníka psát v tomto jazyce fungující malé programy. Na nich si pak může zkoušet probírané konstrukce. Výklad základních konstrukcí Pascalu je pochopitelně podobný jako v přechozím skriptu, protože základy jazyka se nezměnily. Na rozdíl od předchozího skripta ovšem hovoří i o Object Pascalu z Delphi.


Strana Řádek Je Má být
                                     (Zatím o žádných chybách nevím, ale to se jistě brzy napraví.)

Na začátek stránky   Moje domovská stránka   Seznam publikací   Poznámky