Základy algoritmizace, 1. vydání

Opravy, poznámky a doplňky ke skriptu


Tato stránka obsahuje poznámky pouze k tištěné podobě, nikoli k verzi ve formátu PDF, neboť ta vznikla bez mého přispění (i když s mým souhlasem).


Poznámky k 2. vydání

Strana Řádek Je Má být
99Oddíl "Poznámka o abecedním řazení" (Celý text) (Československá norma ČSN 010181 z r. 1977 byla v r. 1994 (v době, kdy jsem dokončoval toto skriptum) zrušena a nahrazena českou nornou ČSN 97 6030 "Abecední řazení". Základní změna: Nová norma stanoví, že velká a malá písmena mají stejnou třídicí platnost. Odpadla také pravidla o řazení orientálních jmen a zjednodušilo se řazení hesel obsahujících čísla. Řazení spřežky CH a sekundární řadicí platnost některých znaků s diakritickými znaménky samozřejmě zůstala zachována.) .

Pro přípravu ke zkouce z předmětu Základy algoritmizace doporučuji používat druhé vydání.

Na začátek stránky   Poznámky k 2. vydání   Moje domovská stránka   Seznam publikací   Poznámky