Základy algoritmizace, 2. vydání

Opravy, poznámky a doplňky ke skriptu


Poznámky k 1. vydání

Strana Řádek Je Má být
1519. ř. shora Jestliže a1n... Jestliže a1 < n....
161. vzorec nad (1.9) = E ξ2 - (E ξ2) = E ξ 2 - (E ξ)2
171. vzorec pod (1.10) f(n) ≤ K|g(n)| |f(n)| ≤ K|g(n)|
 (chybí absolutní hodnota uzavírající funkci f)
171. vzorec pod (1.11) f(n) ≥ K|g(n)| |f(n)| ≥ K|g(n)|
 (chybí absolutní hodnota uzavírající funkci f)
211. ř. nad nadpisem 1.4.4 kde L = -... (před zlomkem nemá být minus)
211. ř. nad nadpisem 1.4.4 n = O(ndlogca) n = O(nlogca)
217. ř. zdola (Vzorec pro odhad faktoriálu) Správný tvar tohoto vzorce najdete zde.
211. ř. zdola ln n! ≥ c.n ln n ln n! ≥ c + n ln n - n = O(n ln n)
40vzorec (2.1) a text pod ním a m je celkový počet úrovní a t je celkový počet úrovní
(také součet ve vzorci (2.1) má být do t)
4318. ř. shora data Hodnota data Dt
43deklarace třídy strom   (Identifikátory parametrů metod použité v této deklaraci se ne vždy shodují s parametry uvedenými v hlavičkách metod v jejich implementaci o několik stránek dále. To je v C++ naprosto v pořádku; identifikátor parametru v prototypu, tedy i v deklaraci metody v těle třídy, nemá žádný význam a nemusí tam ani být uveden -- stačí napsat např.
void strom::smažStrom(uVrchol),
tedy stačí uvést jen typ.)
459. ř. zdola t -> Hodnota = dd q -> Hodnota = dd
461. ř. zdola ...v průměrném případě je úměrná O(n . log2n) ...v průměrném případě je úměrná O(log2n)
496. ř. shora ten = hledej(dd, předch); ten = hledej(dd, předchozí);
505. ř. shora void strom::smažVeVětvi(uVrchol ten, uVrchol předchozí) void strom::smažVeVětvi(uVrchol ten, uVrchol předch)
542. ř. nad obr. 2.13 ...do jedné dáme hodnoty 31 a 33, do druhé 35... ...do jedné dáme hodnoty 31 a 32, do druhé 35...
563. vzorec zdola (prostřední člen)... = 2m... (prostřední člen)... = 1 + 2m...
59Obr. 2.17 Obsah EPP Obsah EBP
70matice B, 4. ř. 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 -1 1 0 0
743.vzorec shora (posl. člen)(n2 - n) / 2 (n2 + n) / 2
771.vzorec shora (dolní mez součtu) k - 1 k = 1
78bod 4. minimum hledáme přes W ∊ S. minimum hledáme přes W ∉ S. (Pokud se znak správně nezobrazí: "w není v S".)
794.tab. (řádek"Předchozí uzel") - 0 2 3 1 - - 0 2 3 0 -
821. ř. shora min { h(i, l) + C(i+1, l)} min { h(j, l) + C(i+1, l)}
821. ř. shora (index pod "min") <l, j> ∊ U <j, l> ∊ U
827. ř. shora na základě vztahu (3.6) na základě vztahu (3.3)
8222. ř. shora C(2,2) = 22 C(2,2) = 21
836. ř. shora (součet pro i = 2 do k-1) (součet pro i = 3 do k-1)
86obr. 3.5   (Stavy 9 a 26 nemají být zakroužkovány tučně, neboť jsou sice generovány, ale nepředstavují řešení.)
923. ř. zdola 2,7182... 1,7182...
9313. ř. shora sigma := sqrt((t-I*s))/(n-1); sigma := sqrt((t-I*s)/(n-1));
931.ř. nad tabulkou ... ukazuje následující tabulka: ... ukazuje následující tabulka (sigma je v ní směrodatná odchylka aritmetického průměru, tedy veličiny I):
1023.ř. algoritmu položíme S[k-1] := S[k-1] + 1 S[k-1] := S[k] + 1
112vzorec (5.2), 2. vztah (n2 + n - 2) / 2 (n2 + 3n - 4) / 2
112vzorec (5.4), 2. vztah (n + 9n - 10) / 4 (n2 + 9n - 10) / 4
1161.ř. shora ...při druhém průchodu k n - 1 přiřazením... ...při druhém průchodu k n + 1 přiřazením...
1161.vzorec nad (5.8) ... = n ln b = n + 1 ... = n ln n - n + 1...
117Př. 5.4., 1. ř. (44, 55, 12, 42, 9, 18, 6, 67) (44, 55, 12, 42, 94, 18, 6, 67)
120Př. 5.5., 1. ř. (44, 55, 12, 42, 9, 18, 6, 67) (44, 55, 12, 42, 94, 18, 6, 67)
12111. ř. shora hk-1 = 3hk+1 hk-1 = 3hk+1
12214. ř. zdola Přidejme k haldě složené z prvků al+j ... an ... Přidejme k haldě složené z prvků al+1 ... an ...
(v indexu má být jednička místo j)
1225. ř. zdola chceme přidat prvek s hodnotou 30. chceme přidat prvek s hodnotou 20.
1301. vzorec shora Tn ≤ Tn/2 + k1n Tn ≤ 2Tn/2 + k1n
1312. vzorec shora Suma(i=1, n-1) Ti ≤ Suma(i=0,n-1) i ln i Suma(i=1, n-1) Tik Suma(i=2,n-1) i ln i
1313. vzorec shora Tn ≤ k1n + 2k1/n(...) = (k1- k/2) = kn ln n. Tn ≤ k1n + 2k1/n(...) =  kn ln n + (k1- k/2)n = kn ln n.
1455. ř. nad 5.4.2 ...platí n! ≥ c.nn ... platí n! ≥ c + n ln n - n
145-65.4.2 a 5.4.3 log log2
(všechny výskyty log znamenají dvojkový logaritmus)
1461. vzorec zdola log n! ≥ n log n log n! ≥ c + n log2 n - n.
15015. ř. zdola i := (x / z) mod z i := (x div z) mod z
161-2obr. 5.12 a 5.13   (Prvek 3 má být před prvkem 2. a má z něj vést ukazatel na prvek 2.)
1627.ř. shora writeln(q.^klíč); writeln(q.^klíč); dec(kolik);
16514.ř. zdola ..že jsme ho přidali do levého podstromu. že jsme ho přidali do levého podstromu a že se výška tohoto podstromu zvětšila.
17213.ř. shora bn = (n-1)/2n bn = (n+1)/2n
174Vzorec (9. ř. zdola) C(S) = ... [Qi . u(Ei) - 1] C(S) = ... Qi . [u(Ei) - 1]
175obr. 6.8 ai ak
(V kořeni má být ak místo ai)
175Vzorec (6.11) C(L) = ∑Pi.u(ai) + ∑Qi . [u(ai) - 1]
C(P) = ∑Pi.u(Ei) + ∑Qi . [u(Ei) - 1]
C(L) = ∑Pi.u(ai) + ∑Qi . [u(Ei) - 1]
C(P) = ∑Pi.u(ai) + ∑Qi . [u(Ei) - 1]
176vzorec (6.12) C(S) = Pk + W(0, k-1) + W(k, n) = Pk + C(L) + C(P) C(S) = Pk + W(0, k-1) + W(k, n) + C(L) + C(P)
1761. ř. zdola min{C(i, k-1)+C(k,j)+Pk+W(i,j)}
(Minimum pro i < k ≤ n)
min{C(i, k-1)+C(k,j)+W(i,j)}
(Minimum pro i < k ≤ j)
1801. ř. zdola ABC*DE+F*+ ABC*+DE+F*+
1827. ř. tabulky příkladu 6.5 a dále ABC+* ABC*+
1868. ř. shora x = ...a2kz2ka2k-1z2k-1... x = ...a2kz2k + a2k-1z2k-1...
186Příklad 7.3 x = (111101011010001)2 x = (1111010111010001)2
186Příklad 7.3 F5B1 (dvakrát v tomto příkladu) F5D1
18911. ř. shora Záporná čísla x ... zobrazíme jako x + 2n + 1. Záporná čísla x ... zobrazíme jako x + 2n - 1.
190Tabulka 7.1, posl. ř. 0 1 1 | 1 1 1 1 1 | 1 1
1913. ř. shora 3. Je-li b < 0, položíme wi := z - b a ... 3. Je-li b < 0, položíme wi := z + b a ...
1928. ř. shora 2. Test nuly: ... nastavíme wj := 0 ... 2. Test nuly: ... nastavíme wj+n := 0 ...
19512. ř. zdola Nejvýznamnější bit jednotlivých složek je vždy vlevo, nejméně významný vlevo. Nejvýznamnější bit jednotlivých složek je vždy vlevo, nejméně významný vpravo.
1964. ř. shora ...jak ukazuje obr. 7.4. ...jak ukazuje obr. 7.2..
200Bod 2 algoritmu násobení fw = fu + fv fw = fu * fv
2073. vzorec zdola a50 = 100200/100! |a50| = 100100/100!
2092.ř. příkladu 8.1 Vezměme orientovaný graf... Vezměme neorientovaný graf...
209Matice A, posl. ř. 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0
209Titulek obr. 8.1 Orientovaný graf... Neorientovaný graf...
210matice A, posl. ř. 1 0 0 0 1 1 0 1 0 1
215Posl. vztah (8.11b) U = (A11 - A11).(B11 - B12) U = (A21 - A11).(B11 - B12)
223Bod 3 algoritmu testu prvočíselnosti Je-li i > m, ... Je-li i ≤ m, ...
235Bod 2 algoritmu volání virtuální metody 2. Program najde ... virtuálních metod. 2. Program najde ... virtuálních metod. Protože tento odkaz je vždy na stejném místě, nepotřebuje k tomu znát typ instance.
235Bod 3 algoritmu volání virtuální metody 3. Na základě ... dané instance. 3. Na základě ... dané instance. (Poslední věta patří k bodu 2. Sem nepatří.)

Na začátek stránky   Poznámky k 1. vydání   Moje domovská stránka   Seznam publikací   Poznámky