Základy algoritmizace v C++

Opravy, poznámky a doplňky ke skriptu


Strana Řádek Je Má být
408. ř. shora class Iterátor abstract class Iterátor
Klíčové slovo abstract pro označení abstraktní třídy bylo součástí návrhu C++11 a mnohé překladače ho implementovaly a implementují. Nakonec však bylo ze standardu vypuštěno.)

Na začátek stránky   Poznámky k 1. vydání   Poznámky k 2. vydání   Moje domovská stránka   Seznam publikací   Poznámky