Visual C++ 5.0


Opravy, poznámky a doplňky

Strana Řádek Je Má být
609. zdola ShowWindow(hwnd, iCMVShow); ShowWindow(hwnd, iCmdShow);
79
82
87
17. shora
8. zdola
3. shora
DECLARE_MESSAGE_MAP(); DECLARE_MESSAGE_MAP()
(Za makrem nemá být středník)
794. zdola m_pMainWnd ->ShowWindow (m_nCMVShow); m_pMainWnd ->ShowWindow (m_nCmdShow);
807. shora ... přidat makro ON_WN_LBUTTONDOWN() ... přidat makro ON_WM_LBUTTONDOWN()
11720. zdola CTypetPtrList<CObList, CCara>& seznamCar = pDoc -> m_seznamCar; CTypedPtrList<CObList, CCara*>& seznamCar = pDoc -> m_seznamCar;
11716. zdola pCara = NakresliCaru(pDC); pCara -> NakresliCaru(pDC);Na začátek stránky   Moje domovská stránka   Seznam publikací   Poznámky