Machiavelli a jiné články


Na těchto stránkách najdete některé z mých článků -- zatím tři. Nejde o odborné články, spíše o články, které se snaží ukázat jiný pohled na věci kolem nás. Víc jich asi nebude, protože články s takovýmto zaměřením jsem psal jen výjimečně.

Články Machiavelli by záviděl a Machiavelli podruhé jsem napsal pro časopis Chip a vyšly v r. 1998 v číslech 11 (str. 69) a 12 (str. 38). Zde je uvádím prakticky beze změny.

Při jejich čtení mějte na paměti, že jsem je psal v minulém tisíciletí. Od té doby se na scéně znovu objevily i propagandistické metody goebelsovského (nebo stalinského) typu -- stokrát opakovaná lež se před našima očima mění v pravdu. (Možná tu byly od počátku 90. let a jen jsem je neviděl... Nevím. Opravdu jsem si je uvědomil až v souvislosti s válkou o Kosovo v roce 1999.)

Článek Virus Manualis jsem napsal na jaře 2004 a vzápětí vyšel v Chipu jako sloupek (v čísle 5, str. 152). I ten je zde v podstatě beze změny.

M. Virius
2004, 2006

Machiavelli, První díl
Machiavelli, Druhý díl
Virus Manualis