Test generátoru pseudonáhodných čísel RANDU

Generátor Randu, podobně jako další kongruenční generátory pseudonáhodných čísel, generuje čísla rovnoměrně rozdělená v intervalu (0, 1). Použijeme-li ho však ke generování bodů ve vícerozměrném prostoru, zjistíme, že tyto body již nejsou rozděleny rovnoměrně, ale že se seskupují do rovnoběžných nadrovin (rovin ve třírozměrném prostoru). Následující obrázek ukazuje 1000 bodů v jednotkové krychli v R3 vygenerovaných algoritmem RANDU. Krychle má má hrany rovnoběžné se souřadnými osami, počátek soustavy souřadnic leží v jejím středu.

Kliknutím levým tlačítkem myši na plochu obrázku se tato krychle pootočí v jednom směru, kliknutím pravým tlačítkem se pootočí o stejný úsek v opačném směru kolem osy x. Po jistém počtu otočení je zřetelně patrné, že body jsou uspořádány v několika paralelních nadrovinách, takže nejsou ve třírozměrném prostoru rozloženy rovnoměrně.

Poprvé jsou nadroviny výrazně vidět po 19 kliknutích levým tlačítkem myši.
Stisknutím klávesy R se lze vrátit do výchozího stavu.
Stisknutím klávesy A lze spustit nebo zastavit pomalé souvislé otáčení. (Pozor, nejprve je třeba kliknout na plochu obrázku a tím nastavit fokus na plochu obrázku. Teprve pak se animace může spustit.) Poprvé se nadroviny zobrazí asi po 10 vteřinách -- záleží ovšem na kvalitě počítače, na němž si tuto stránku prohlížíte.

Zpět