Doc. Ing. Miroslav Čech, CSc.

  ( in English - anglicky )Adresa:    České vysoké učení technické v Praze (ČVUT)
           Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská  (FJFI)
           Katedra fyzikální elektroniky  (KFE)
           Břehová 7
           115 19 Praha 1
           Česká republika

Pracoviště:    Trojanova 13
               120 00 Praha 2
               místnost 234
Telefon:       + 420 - 224 358 536
Fax:           + 420 - 222 512 735
E-mail:        miroslav.cech@fjfi.cvut.czKurzy a přednášky:

    Mikroprocesory I, II
    Operační systémy
    Řízení fyzikálního experimentu


Výzkumné a profesionální zájmy

    Elekronické systémy pro laserovou techniku
    Družicový laserový radar
    Mikroprocesory a počítače
    Počítačové sítě