Abstract: Kvantové provázání je zajímavý kvantove-fyzikální jev, který je prícinou mnoha neintuitivních efektu neznámých v makrosvete. Známým príkladem dusledku kvantového provázání je kvantová teleportace, kdy je zmerením jedné cástice automaticky zjišten stav cástice s ní provázané. Purifikace je proces, kdy dochází k cílenému zvýšení provázanosti systému. Jedním z cílu této práce je shrnout základní informace o purifikaci. Kvantová fyzika jako teorie lineárních operátoru, zdá se, ve své podstate neumožnuje chaotické chování. Dva blízké stavy zustanou díky unitarite casového vývoje blízké v každém okamžiku. Nelineární chování lze nicméne do kvantového sveta zavést jednoduše - merením systému. Purifikacní protokol typicky slouží jako zdroj nelinearit, a tudíž i chaotického chování. Tuto situaci je duležité rešit napr. kvuli citlivosti casového vývoje stavu na pocátecních podmínkách. Tato práce se zabývá shrnutím základních poznatku z kvantové fyziky a matematické teorie chaosu. Dále rozebírá konkrétní purifikacní protokol, diskutuje chování dvoucásticového systému podrobeného iteracím príslušného nelineárního operátoru, tj. predevším nalézá stavy se speciálním chováním.