%%%% OLD WEB Laboratoř strukturní biologie

Laboratoř
strukturní
biologie


English version

Laboratoř strukturní biologie se zabývá určováním struktur biologických makromolekul (převážně proteinů) a jejich komplexů. Základní metodou je monokrystalová rentgenová difrakce. V současné době se částečně snažíme rozšířit strukturní metodiky o maloúhlový rozptyl (SAXS). Výsledky naší práce obecně nachází uplatnění v medicíně (návrhy léčiv), imunologii, potravinářství a v biotechnologiích.

Zvláštností našeho zaměření je hledání optimálních podmínek difrakčního experimentu. Nejsme tedy pouhými uživately obecně rozšířené experimentální metody, ale snažíme se ji dále rozvíjet (viz. Projekty a publikace).

Nabízíme úzce specializované vzdělání v oblasti strukturní biologie, makromolekulární krystalografie a aplikace synchrotronového záření. Do budoucna připravuje další rozšíření výuky, případně zavedení nového studijního oboru na Fakultě jaderné a fyzikálně inženýrské ČVUT.

Valnou většinu experimentů provádíme na zdrojích synchrotronového záření (Bessy II - HZB Berlín viz foto; PetraIII - Hamburg). Laboratoř nedisponuje žádným vlastním experimentálním vybavením. Úzká spolupráce s Centrem molekulární struktury výzkumného centra BIOCEV (www.biocev.eu) zajišťuje dostupnost nejnovějších technologií krystalizace makromolekul a konvenčních zdrojů rentgenového záření (Bruker - D8 Venture).


Helmholz Zentrum Berlin (HZB)

Difrakční data zpracováváme pomocí výpočetního klastru Hyperion sdíleného s KM FJFI ČVUT.

Velice úzce spolupracujeme se Laboratoří struktury a funkce biomolekul Biotechnologického ústavu AV ČR, v.v.i., která sídlí v biotechnologickém a biomedicínském centru Akademie věd a Univerzity Karlovy ve Vestci - BIOCEV. Již naši doktorandi se stávají zaměstnanci tohoto ústavu, kde sbírají další cenné vědecké zkušenosti. Tato kombinace nabízí široké uplatnění v zahraničí.