Homepage of

Zuzana Masáková

 

 

About me

Contact

CV

 

Research

Topics

Publications

Citations

 

Teaching (in Czech)

DIM 1

DIM 2

DIM 3

ALGE

TC

APST

Pro studenty

 

Other

Pro doktorandy

Prezentace

 

Sylabus:

 

Metody kombinatorických důkazů. Stirlingova, Bernoulliho, Catalanova a Bellova čísla. Obyčejná, exponenciální a Dirichletova generující funkce. Pravidla počítaní s těmito funkcemi. Vyčislování sum, řešení lineárních i nelineárních diferenčních rovnic. Aplikace generujících funkcí v teorii čísel a v teorii grafů.

 

Podmínky k získání zápočtu:

 

Účast na seminářích je povinná. Povoleny jsou max. 3 absence. V rámci semináře studenti nastudují a přednesou zajímavou úlohu s řešením podle vlastního výběru ze zadané literatury. Ostatní studenti hodnotí kvalitu prezentace. V případě nedostatečně připravené prezentace student píše zápočtový test z odpřednášené látky.

 

 

Literatura k DIM:

 

M. Aigner, G. M. Ziegler, Proofs from the Book, Springer-Verlag 2004

 

A. T. Benjamin, J. J. Quinn, Proofs that Really Count, The Art of Combinatorial Proof, The Mathematical Association of America, 2003.

 

A. M. Yaglom, I. M. Yaglom, Challenging Mathematical Problems with Elementary Solutions, Dover Publications, 1987.

 

H. Dörrie, 100 Great Problems of Elementary Mathematics, Dover Publications, 1965.

 

Kombinatorické počítání 1999 , KAM-DIMATIA Series preprint no. 451 (1999), 59 p

 

 

Další zajímavé odkazy na internetu:

 

World of Mathematics: http://mathworld.wolfram.com/

Stránky o prvočíslech: http://primes.utm.edu/

Fibonacciho čísla, zlatý řez, hádanky, atd.: http://www.mcs.surrey.ac.uk/Personal/R.Knott/Fibonacci/

Fibonacciho soustava: http://www.mcs.surrey.ac.uk/Personal/R.Knott/Fibonacci/fibrep.html

Josephus problem: http://www.cut-the-knot.org/recurrence/flavius.shtml nebo taky: http://mathworld.wolfram.com/JosephusProblem.html

Runsums: http://www.mcs.surrey.ac.uk/Personal/R.Knott/runsums/index.html

Atlas matematiky: http://www.math-atlas.org/

Number Patterns, Fun with Curves & Topology: http://ccins.camosun.bc.ca/~jbritton/jbfunpatt.htm

Symmetry and Tesselations: http://ccins.camosun.bc.ca/~jbritton/jbsymteslk.htm

Magický čtverec - puzzle: http://www.dubster.com/math/

Svět čísel: http://www.worldofnumbers.com/

Dobrodružství matematiky: http://www.cut-the-knot.org/