Homepage of

Zuzana Masáková

 

 

About me

Contact

CV

 

Research

Topics

Publications

Citations

 

Teaching (in Czech)

DIM 1

DIM 2

DIM 3

ALGE

TC

APST

Pro studenty

 

Other

Pro doktorandy

Prezentace

 

Sylabus:

 

Kombinatorika na slovech v konečných abecedách, aperiodická slova s nízkou komplexitou, invariance a morfismus, incidenční matice morfismu a její vlastnosti. Aperiodická dláždění prostoru, soběpodobnost, aperiodické delonovské množiny a různé metody jejich konstrukce, metoda cut-and-project, kvazikrystaly. Reprezentace reálných čísel v soustavách s iracionální bází, beta-rozvoje a aritmetika v beta-rozvojích. V rámci semináře se studenti aktivně zapojují do práce na otevřených problémech s danou tématikou.

Součástí předmětu je seminář Kombinatorické a algebraické struktury.

 

Ukázky témat:

 

Kombinatorika na slovech, palindromy

 

české palindromy:    KUNA NESE NANUK, JELENOVI PIVO NELEJ,

anglický:                  I PREFER PI

německý:                EINE HURE RUHE NIE

francouzský:            ENGAGE LE JEU QUE JE LE GAGNE

 

Aritmetika v beta-rozvojích, numerační systémy, Rauzyho fraktály

 

Aperiodická dláždění prostoru

   

Matematické modely kvazikrystalů

 

     

 

Stránky absolventů s programy:

 

Jan Patera - vytváření substitučních pravidel k dané cut-and-project posloupnosti, iterování substitucí a statistika (určování všech faktorů dané délky, hustot těchto faktorů, balancí)

Petr Ambrož - aritmetika v číselných soustavách s iracionálním základem, možnost volby minimálního polynomu.

František Maňák - rozvoje přirozených čísel do Fibonacciho soustavy, hladový a líný rozvoj.