Matematická analýza MAA1    Zimní semestr 2020/2021

 

 

KONZULTACE  MS Teams každý čtvrtek  od 18:30

 

Přednášky 1. týdne (délka záznamu)

Výroky a množiny 0:59

Zobrazení 1:19

 

Přednášky 2. týdne  (délka záznamu)

Elementární funkce 1:33

Elementární funkce-dokončení  a Ekvivalence množin 0:59

Ekvivalence množin – dokončení 0:29

 

Přednášky 3. týdne  (délka záznamu)

Reálná čísla,  (1:02) Komplexní čísla a okolí bodu (0:30)

Limita posloupnosti - začátek (1:32)

 

Přednášky 4. týdne  (délka záznamu)

Limita posloupnosti - výpočet (1:41)

Nerovnosti v limitách (1:20)

 

Přednášky 5. týdne  (délka záznamu)

Důležité limity (1:05)

Eulerovo číslo 1  a Eulerovo číslo 2  (0:23 a 0:33)

 

Přednáška  (pouze jedna) 6. týdne  (délka záznamu)

Limes superior a inferior (1:13)

 

Přednášky 7. týdne  (délka záznamu)

Stolzova věta a BC kritérium (1:28)

Obecná mocnina (1:12)

 

Přednášky 8. týdne  (délka záznamu)

Logaritmus, limity s mocninami a logaritmy (2:00)

Logaritmus, limity s mocninami a logaritmy dovětek (0:06)

Definice limity funkce (0:54)  

 

Přednášky 9. týdne  (délka záznamu)

 Limita funkce - pokračování (1:36)

Dokončení limity funkce a Spojitost v bodě (0:58) 

 

 

 

Přednášky 10. týdne  (délka záznamu)

Spojitost funkce v bodě a na intervalu   (1:47)

Definice derivace (1:09)

 

Přednášky 11. týdne  (délka záznamu)

Derivace funkce – dokončení.  Extrémy funkce (0:59)

Věty o přírůstku funkce  (0:52) + část po přerušení (0:11)

 

KONZULTACE  MS Teams každý čtvrtek  od 18:30