prof. Ing. Edita Pelantová, CSc. - Přípravný kurs 2020

 

1. lekce: Zkrácené psaní součtu a součinu (1. část)Publikováno 3. 9. 2020

2. lekce: Zkrácené psaní součtu a součinu (2. část)Publikováno 3. 9. 2020

3. lekce: Matematická indukcePublikováno 3. 9. 2020Zpět na výchozí stránku

Katedra matematiky FJFI, ČVUT, Trojanova 13, 120 00 Praha 2 2020 (P) Pavel Kerouš
České vysoké učení technické v Praze | Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská | Katedra matematiky