STUDIJNÍ MATERIÁLY

Zde najdete asi to, co Vás nejvíce zajímá - studijní materiály k oboru Aplikovaná informatika (APIN), jako například protokoly, eseje, prezentace, vzory zápočtových testů atd. Chtěl bych ale upozornit, že to má sloužit pouze jako inspirace!

ESPG 1

Zápočtová úloha Vypracovaný operační seznam v excelu na výpočet ceny vozidel a leasingu.

FYZIKA 1

Protokol Úloha č. 12 - Stirlingův stroj. Stroj byl nefunkční, tudíž úloha nemá vysokou hodnotu.
Esej Tématem eseje bylo Fyzikální mýtus zbořen. Ohodnoceno 10/10.

FYZIKA 2

Protokol Vypracovaný protokol na téma Mapování elektrostatického pole. Ohodnoceno 6/10.
Prezentace Vypracovaná prezentace k laboratorním měřením.
Esej Tématem eseje byla Energetika. Ohodnoceno 10/10.

DISKRÉTNÍ MATEMATIKA 1

Test 1 a Test 2 Vzorové testy z akademického roku 2015/2016.

PROGRAMOVÁNÍ V C++ 1

Cvičení Veškeré programy, které se dělaly na hodině (bez úkolů).
Prezentace Shrnutí probrané látky od doktora Jarého.

REÁLIE 1

Prezentace Vypracovaná prezentace o Severním Irsku. Ohodnoceno 4/10.

PREZENTACE A INTERPRETACE TEXTU

Prezentace Odborná prezentace k BP a nebo libovolnému oborovému tematu.

REÁLIE 2

Prezentace Vypracovaná prezentace o USA. Ohodnoceno 9/10.
Prezentace Vypracovaná prezentace o americké literatuře. Ohodnoceno 9/10.