telc - The European Language Certificates

Omlouvám se, stránka se ještě připravuje. Máte-li zatím dotazy k jednotlivých mezinárodním certifikátům, jichž jsem zkušebním komisařem, ozvěte se mailem. 
Můžete rovněž konzultovat oficiální stránku telc.


Mobirise

Image Description

telc – The European Language Certificates 

Evropské jazykové certifikáty telc jsou jazykové zkoušky, které jsou vytvářeny a organizovány společností telc GmbH. V současné době nabízí přes devadesát různých zkoušek z deseti jazyků po celé Evropě i mimo ni. Jazykové certifikáty telc jsou v mnoha státech uznávané a akreditované zkoušky a slouží jako doklad při studiu, při získávání zaměstnání atd.

telc GmbH je od roku 1995 členem sdružení evropských institucí ALTE (Association of Language Testers in Europe). Zároveň je členem EAQUALS (Evaluation & Accreditation of Quality in Language Services).

Pražské licenční centrum společnosti telc gGmbH nabízí v současné době řadu zkoušek z jazyka anglického a německého na úrovních A1 – C2 a z jazyka francouzského na úrovních A1 – B2, jejichž výstupem je certifikát s neomezenou platností. Mezinárodní jazykové certifikáty mají dlouholetou tradici. Původní mezinárodní jazykové certifikáty ICC, které bylo možno získat od roku 1995, nahradily v roce 2001 certifikáty WBT, které v roce 2004 vystřídaly stávající certifikáty telc.

Zkoušky telc jsou součástí Seznamu standardizovaných jazykových zkoušek Ministerstva školství mládeže a tělovýchovy, a tím pádem jsou uznávány i v ČR.

Zkoušky telc jsou nově též zahrnuty v seznamu zkoušek určených k nahrazování zkoušek z cizího jazyka profilové části maturitní zkoušky (viz Informace MŠMT o zkouškách určených k nahrazování zkoušek z cizího jazyka profilové části maturitní zkoušky standardizovanými jazykovými zkouškami doloženými jazykovým certifikátem podle § 81 odst. 6 zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů.).

Jazykové certifikáty telc 

Video Description

Telc A1 - ústní část 

Zkouška se skládá z ...
(Stránka ještě ve výstavbě :-)

This site was made with Mobirise