Fyzika laserů 2017

Interakce rezonančního záření s látkou

Interakce rezonančního záření s látkou - ERRATA (400 kB)

Přednášky

24. 2. Obecný princip a fyzikální model laseru. Popis evoluce markovovského systému
ve Schrödingerově reprezentaci. Řídící rovnice.
FLA-01-prednaska.pdf FLA-01-tisk.pdf
1. 3. Řídící rovnice pro tlumený atom. Pauliovy rovnice. FLA-02-prednaska.pdf FLA-02-tisk.pdf
8. 3. Dvouhladinová aproximace. Blochův vektor.
Tlumený dvouhladinový systém v silném elmg. poli. Poloklasický popis.
FLA-03-prednaska.pdf FLA-03-tisk.pdf
7. 3. Šíření elmg. záření v rezonančním prostředí. Pomalu proměnné amplitudy. Susceptibilita.
Disperzní vlastnosti. Šíření impulzů s pomalu proměnnou obálkou.
FLA-04-prednaska.pdf FLA-04-tisk.pdf
11. 3. Aproximace rychlostních rovnic. Dynamika laseru s krátkým rezonátorem.
Práh generace.
FLA-05-prednaska.pdf FLA-05-tisk.pdf
18. 3. Metody generace nanosekundových impulsů. Q-spínání. Spínání ziskem. FLA-06-prednaska.pdf FLA-06-tisk.pdf
25. 3. Koherentní šíření impulsů. Plocha impulsu. Soliton.
Samoindukovaná propustnost. Fotonové echo. Optická nutace. Superradiace. Zesílená spontánní emise.
Lasery bez zrcadel. Měkký práh.
FLA-07-prednaska.pdf FLA-07-tisk.pdf
4. 4. Přitahování frekvencí. Lambův zářez. Synchronizace modů.
Generace velmi krátkých impulsů. Fázová modulace a komprese impulsů.
FLA-08-prednaska.pdf FLA-08-tisk.pdf
11. 4. Kvantová teorie laseru. Kvazidistribuční funkce. Zobecněné uspořádání. Fokkerova-Plankova rovnice. FLA-09-prednaska.pdf FLA-09-tisk.pdf
18. 4. Fokkerova-Planckova rovnice pro jeden mod.
Fokkerova-Planckova rovnice pro tříhladinový atom.
FLA-10-prednaska.pdf FLA-10-tisk.pdf
25. 4. Fokkerova-Planckova rovnice pro laserový systém.
Časový vývoj středních hodnot - Langevinovy rovnice
FLA-11-prednaska.pdf FLA-11-tisk.pdf
2. 5. Statistické vlastnosti laserového záření a jejich změna v oblasti prahu.
Van der Pohlův oscilátor.
FLA-12-prednaska.pdf FLA-12-tisk.pdf

Cvičení

Interakční Hamiltonián - výpočet stopy (CV 1.1) Burian_01.pdf 41 kB
Záměna integračních proměnných (CV 1.2) Novak_01.pdf 45 kB
Speciální tvar systémových operátorů Navratil_01.pdf 110 kB
Řídící rovnice - přechod od interakční ke Schrödingerově reprezentaci (CV 1.5) cv_pre_01.pdf 180 kB
Vlastnosti korelačních spektrálních hustot (DC 1.6) Kodet_DC_1_6.pdf 17 kB
Řídící rovnice pro tlumenou kvantovou soustavu (DC 1.7) Navratil_DC_1_7.pdf 110 kB
Řídící rovnice pro tlumený lineární harmonický oscilátor cv_pre_02.pdf 303 kB
Rovnice poloklasické teorie interakce látky a záření - polarizace cv_pre_03.pdf 110 kB
Klasická teorie interakce látky a záření cv_pre_04.pdf 170 kB
Rovnice poloklasické teorie interakce látky a záření - inverze cv_pre_05.pdf 120 kB
Blochův vektor - velikost (DC 2.1) Demuth_DC_2_1.pdf 120 kB
Blochův vektor - stacionární řešení (DC 2.5) Kodet_dc_2_5.pdf 120 kB
Příspěvky interakčního Hamiltoniánu k Pauliho rovnicím (CV 2.6) Novak_DC 2_6.pdf 100 kB
Pomocný vztah pro v rovnici pro inverzi populace hladin (CV 2.7) Navratil_2_7.pdf 90 kB
Susceptibilita (DC 2.9,10) Burian_DC 2_9_10.pdf 120 kB
Saturace (DC 2.11,12) Demuth_DC_2_11-12.pdf 120 kB
Rovnice pro pomalu proměnnou obálku I. novak_(3_16_17).pdf 120 kB
Rovnice pro pomalu proměnnou obálku II. kodet_vztah_3_34.pdf 120 kB
Saturace (DC 3.1) navratil_3_1.pdf 120 kB
Ukázka numerického řešení rychlostních rovnic v Excelu numerika.zip 860 kB
Integrál ve smyslu vlastní hodnoty Stanek_FTtheta.pdf 57 kB
Význam koeficientů v Pauliho rovnicích Batysta_wij-Gammaij.pdf 200 kB

Referáty

2002-2008 referaty.zip 67 MB
Metody Q-spínání Stanek_MetodyQswitch.pdf 340 kB
Metody Q-spínání - foto q-spinani-foto.pdf 3 025 kB
Q-spínání - numerika Q-spinani_numerika.ppt 6 306 kB
Q-spínání - numerika excel numerika.xls 2 510 kB
Solitony Demuth_Solitony.ppt 940 kB

Další materiály

Program přednášek fla-2k17a.pdf 170 kB
Seznam referátů referaty2016.pdf 130 kB

Jan Šulc - e-mail: jan.sulc@fjfi.cvut.cz