Laserová technika II.

Šíření rezonančního záření dvouhladinovým prostředím


Přednáška 1. Poloklasická teorie šíření rezonančního záření dvouhladinovým prostředím
Energetické hladiny. Rezonanční záření. Polarizace. Poloklasický popis.
lt1_01.pdf 622 kB
Přednáška 2. Šíření stacionární rovinné vlny v aktivním prostředí
Disperzní vlastnosti rezonančního prostředí. Šíření rovinné vlny. Součinitel zesílení. Saturace zesílení
lt1_02.pdf 286 kB
Přednáška 3. Šíření optických impulsů v aktivním prostředí
Šíření optických impulsů. Nekoherentní šíření. Aproximace rychlostních rovnic.
lt1_03.pdf 223 kB
Přednáška 4. Laser v aproximaci rychlostních rovnic
Laser s krátkým rezonátorem. Výstupní charakteristika.
lt1_04.pdf 232 kB
Přednáška 5. Rychlostní rovnice pro Q-spínaný laser
Rychlostní rovnice. Dynamika laseru s krátkým rezonátorem. Q-spínání. Spínání ziskem.
lt1_05.pdf 839 kB
Přednáška 5. Ukázka numerického řešení rychlostních rovnic v Excelu. numerika.zip 860 kB
Přednáška 6. Koherentní šíření impulzu a zesílená spontánní emise
Časový invariant. Plocha impulzu. Samoindukovaná propustnost. ASE. Lasery bez zrcadel.
lt1_06.pdf 102 kB

Úvod do laserové techniky

Jan Šulc -- e-mail: jan.sulc@fjfi.cvut.cz