Úvod do laserové techniky


Skripta

Obsah + 1. kapitola Laserová technika ult_1.pdf 700 kB
2. kapitola Světlo jako elektromagnetické záření ult_2.pdf 1 900 kB
3. kapitola Látka jako soubor kvantových soustav ult_3.pdf 700 kB
4. kapitola Interakce optického záření s látkou ult_4.pdf 660 kB
5. kapitola Detekce optického záření ult_5.pdf 900 kB
6. kapitola Klasické zdroje optického záření ult_6.pdf 400 kB
7. kapitola Laser ult_7.pdf 900 kB
8. kapitola Klasifikace laserů ult_8.pdf 1 900 kB
9. kapitola Pevnolátkové lasery ult_9.pdf 1 800 kB
10. kapitola Kapalinové lasery ult_10.pdf 450 kB
11. kapitola Plynové lasery ult_11.pdf 1 900 kB
12. a 13. kapitola Plasmatické a polovodičové lasery ult_12+13.pdf 1 000 kB
14. kapitola Aplikace laserů ult_14.pdf 1 300 kB
15. kapitola Bezpečnost práce s lasery ult_15.pdf 710 kB
Rejstříky   ult_16.pdf 520 kB
Komplet   ult.pdf 12 MB

Přednášky ULT

1. Světlo jako elektromagnetické záření - I. část ult_sl_01.pdf 3 596 kB
2. Světlo jako elektromagnetické záření - II. část ult_sl_02.pdf 2 609 kB
3. Látka jako soubor kvantových soustav ult_sl_03.pdf 1 171 kB
4. Interakce optického záření s látkou ult_sl_04.pdf 1 030 kB
5. Detekce optického záření ult_sl_05.pdf 3 279 kB
6. Laser ult_sl_06.pdf 1 173 kB

Přednášky ULAT

1. Světlo jako elektromagnetické záření, látka jako soubor kvantových soustav ulat_sl_01.pdf 5 721 kB
2. Interakce záření s látkou, detekce optického záření ulat_sl_02.pdf 4 543 kB
3. Laser ulat_sl_03.pdf 1 173 kB

Cvičení

Světlo jako elektromagnetické záření 01_svetlo_elmag_zareni.pdf 980 kB
Optické rezonátory 02_opticke_rezonatory.pdf 2 609 kB
Kvantové soustavy 03_kvantove_soustavy.pdf 155 kB
Interakce optického záření s látkou 04_interakce_optickeho_zareni_s_latkou.pdf 140 kB
Detektory 05_detektory.pdf 117 kB
Práh generace laseru 06_prah_generace.pdf 200 kB
Třídění laserů 08_trideni_laseru.pdf 63 kB
Pevnolátkové lasery 09_pevnolatkove_lasery.pdf 333 kB
Plynové lasery 10_plynove_lasery.pdf 953 kB
Kapalinové lasery 11_kapalinove_lasery.pdf 120 kB
Polovodičové lasery 12_polovodicove_lasery.pdf 485 kB
Plazmatické lasery 13_plazmaticke_lasery.pdf 953 kB
Bezpečnost práce s lasery 14_bezpecnost_prace_s_lasery.pdf 1 133 kB

Další knihy ke stažení

Engst P., Horák M.: Aplikace laserů, SNTL, Praha, 1989 Aplikace laseru.pdf 19 MB
Sochor V.: Lasery a koherentní svazky, Academia, Praha, 1990 Lasery a koherentní svazky.pdf 11 MB
Vavilov. S.I.: O „teplém" a „studeném" světle, Přírodovědecké vydavatelství, Praha, 1951 O_teplem_a_studenem_svetle.pdf 5 MB

Jiranek