Literatura o programování pro Windows

Knihy o programování pro Windows pomocí C++Builderu, resp. Delphi najdete na stránkách věnovaných C++, resp. Pascalu.


 • Ch. Petzold: Pogramming Windows xx. Microsoft Press, 1996, 1998, ... ISBN 1-55615-676-6 (Pro verzi o Windows 95). 1100 stran. Anglicky.
  Základní učebnice programování pro Windows pomocí Windows API založená na jazyku C. Její první vydání se zabývalo Windows 2.0 (v době, kdy Windows ještě nikdo nebral vážně) a s každou novou verzí přišlo nové vydání. Podle toho se měnil smysl onoho xx v názvu.
  Pokrývá práci s okny, s prostředky (resource), s grafikou, s pamětí a mnohá další témata. Výklad doprovázejí netriviální příklady. Velice dobrá učebnice.
  Na verzi pro Windows 95 spolupracoval P. Yao.

 • J. Richter: Advanced Windows. Microsoft Press, 1997 (mimo jiné). ISBN 1-57231-548-2 (pro 3. vydání). 1044 stran. Anglicky; český překlad Windows pro pokročilé vydal Computer Press.
  Vyšší škola programování ve Windows API, založená opět na jazyku C. Pokrývá objekty jádra OS, práci s procesy a vlákny včetně synchronizace, práci s pamětí (i virtuální), soubory zobrazené do paměti, dynamické knihovny, souborové systémy a další témata. Existuje i v českém překladu (Windows pro pokročilé, Computer Press.)

 • J. Prosise: Pogramming Windows xx with MFC. Microsoft Press, 1996 (mimo jiné). ISBN 1-55615-902-1 (pro Windows 95). 999 stran. Anglicky.
  Programování aplikací pro Windows založené na knihovně MFC. Ve verzi pro Win95 předpokládá použití Visual C++ 5.0. Vzhledem k tomuu, že v první části se vůbec nepoužívají nástroje pro generování kódu, není tento předpoklad příliš omezující. Pokrývá běžné aplikace, architekturu dokument/pohled a některá pokročilejší témata, jako je práce s paletami, programování vícevláknových aplikací atd.
  Nehovoří o databázových aplikacích a o programování komponent COM.

 • B. Ezzell: Mastering Windows 2000 Programming with Visual C++. Sybex 2000. ISBN 0-7821-2642-1. Anglicky.
  Programování pro Win2000 s použitím Visual C++ 6. Pokrývá základy programování pro Win2000, vícevláknové apikace, použití procesů a rour (pipe), práci s registrem Windows, zabezpečení, vytváření multimediálních aplikací, práci s databázemi, programování pro internet a tvorbu komponent COM a COM+.


 • Moje domovská stránka    Přednášky a semináře    Ostatní literatura