Náhodné procesy - FJFI/CVUTPřednáška se koná ve čtvrtek v 13:30 na MS Teams.

1. část
2. část
3. část
4. část
5. část

Pavliotis, Quantum Markov Chains