Mikroprocesorové praktikum 2 MPP2

LS 2020/21

Ing. David Vyhlídal, Ph.D. KFE místnost č. 241

Praktikum probíhá v prvním patře KFE v místnosti č. 126 od 09:30

Při výuce se využívají tyto vývojové nástroje:

             Vývojové prostředí MPLAB X IDE

             Programátor PRESTO a program ASIX UP

             Debugger PICkit3

             Vývojová deska s PIC16F873A - schéma

             Vývojová deska PVK40 s PIC16F877A

             Překladač jazyka C pro mikrokontroléry PIC MPLAB XC8

Výstupem každé úlohy bude protokol, který bude obsahovat:

             Zadání úlohy

             Zdrojový kód programu vč. komentáře

             Vývojový diagram vašeho programu – ukázka, zdrojový kód

Forma odevzdání protokolů: elektronicky emailem

Termín odevzdání protokolů: do 1.9.2020

Harmonogram:

             Úloha č. 6

             Úloha č. 7  Katalogovy list displeje Manualovladani displeje

             Úloha č. 8 

             Úloha č. 9

             Úloha č. 10