Francouzština 2020/2021

Bienvenu(e) au site de la langue française.
Les informations générales concernant les études de langue
- voir: http://khvj.fjfi.cvut.cz/.


Obecné požadavky kurzů francouzského jazykaFrancouzština FZ1 – FZ5; FMP1 – FMP3
Ke zkoušce či zápočtu se student přihlašuje e-mailem (vera.slechtova@fjfi.cvut.cz) 48h předem. Odhlášení je možné stejným způsobem 24h předem, jinak termín propadá.  

Požadavky na zápočet: 
- Aktivní zvládnutí látky probrané během semestru
- Aktivní účast na semináři a pravidelná příprava na něj
- Odevzdání všech zadaných domácích úkolů včetně dvou samostatných písemných prací zadaných v průběhu semestru (1)
- Maximálně 3 absence u FMP1-3 a max. 6 absencí u kurzů FZ1-5 za semestr (včetně omluvených od lékaře apod.)
- Úspěšné složení zápočtového testu (60 %). Test lze opakovat jen jednou. Při druhém pokusu je požadavek na zvládnutí 70 %.

Povinná literatura:
PRAVDOVÁ, Marie. Francouzština pro začátečníky: Le français pour vous. 2. vyd. Voznice: Leda, 2020. ISBN 978-80-7335-527-2 NEBO ….1999. ISBN 80-85927-10-1.  
PANAČKOVÁ, Zuzana. Odborná francouzština pro studenty FJFI. Praha: ČVUT, 2002.
ISBN 80-01-02637-X - vybrané kapitoly
Doplňkové materiály k jednotlivým seminářům – dostupné v MS teams

Doporučená literatura v průběhu celého studia a následně ke zkoušce:
MIGUEL, Claire. Vocabulaire progressif du français – intermédiaire. 2e édition. CLE International, 2017. ISBN: 978-209-038128-3 (nebo další edice této knihy: 3e édition: ISBN: 978-209-038015-6)
GREGOIRE, Maia; THIEVENAZ, Odile. Grammaire progressive du français – intermédiaire. 4e édition. CLE International, 2017. ISBN: 978-209-038103-0

Zkouška FZ5; FMP3:
- Předmětem zkoušky je obsah seminářů FZ1 - FZ5, resp. FMP1 – FMP3.
- Zkouška má písemnou (max. 100 min.) a ústní část (cca 20 min.).

Písemná část – 100 min.
1. gramaticko-lexikální test v rozsahu látky probrané v kurzech FZ1 - FZ5, respektive v rozsahu FMP1 – FMP3. 
2. porozumění čtenému textu 
3. dopis – poloformální/formální – žádost o informace, žádost o stáž či místo - probírá se během posledního semestru výuky
Ústní část – cca 20 min.
1. profesní sebeprezentace (co jsem, co studuji, co mám v plánu do budoucna, proč studuji tuto fakultu, čím se zabývá má Bc. práce …)
2. samostatný mluvní projev a následná diskuse na vylosované téma z okruhů běžné komunikace: 
1. Achats. Magasins préférés.
2. Culture et moi. Théâtre, cinéma, expositions, lecture, télé.
3. Ecole et éducation. Les études en France en Tchéquie. 
4. Environnement. Nature. Nature et moi.
5. Logement. Mon appartement. Ma ville.
6. Manger et boire. Restaurant. Faire la cuisine. 
7. Médias et technologies modernes. Presse, radio, télé, téléphone, ordinateur, communication, Internet.
8. Mes loisirs. Sport. Culture. Voyages.
9. Mon travail. La vie professionnelle. Interview d´embauche.
10. Santé. Le corps. Rester en forme, bien manger, sport. Chez le médecin. 
11. Transport. Moyens de transports. Voyages.
12. Voyages. Destinations préférées. Vacances et congé. 
(1)   Samostatné práce musí být skutečně dílem studenta. V případě odhaleného plagiátorství (viz.: http://knihovna.cvut.cz/files/VSKP/VSKP_04.pdf ) včetně viditelné cizí pomoci bude studentovi odečteno 15 % ze zápočtového či zkouškového testu. 

Page was built with Mobirise site template