Třídění

 

 

 

 

Pod pojmem třídění budeme rozumět uspořádání zadané posloupnosti dat podle určitého klíče v neklesajícím nebo nerostoucím pořadí.

Prvky posloupnosti, kterou třídíme, mohou být jakéhokoli typu, samozřejmě všechny stejného. Obecně půjde o záznamy (struktury); klíčem, podle kterého budeme prvky posloupnosti porovnávat, může být buď přímo některá ze složek tohoto záznamu nebo funkce, vypočítaná na základě celého záznamu. My budeme pro jednoduchost předpokládat, že každý z prvků posloupnosti obsahuje numerickou složku jménem klíč. Občas budeme pro stručnost mluvit pouze o porovnávání prvků; budeme tím ovšem mít na mysli porovnávání jejich klíčů. Podobně budeme-li hovořit o "nejmenším prvku", budeme mít na mysli prvek s nejmenším klíčem atd.

Při výkladu metod třídění budeme rozlišovat dvě základní situace:

a)   Jestliže známe předem počet prvků posloupnosti a všechny prvky tříděné posloupnosti jsou uloženy ve vnitřní paměti počítače, kde k nim můžeme přistupovat v libovolném pořadí (tedy třídíme data, uložená v poli), hovoříme o vnitřním třídění .

b)   Jestliže počet prvků tříděné posloupnosti předem neznáme a prvky tříděné posloupnosti jsou uloženy ve vnější paměti se sekvenčním přístupem (tedy třídíme soubor na magnetické pásce nebo disku), hovoříme o vnějším třídění

 

Vnitřní třídění

Vnější třídění

 

Zpět na úvodní stránku.

 


Poslední aktualizace: 27-05-2003.