Vnějsí třídění

 

 

 

 

Tyto metody se zabývají tříděním sekvenčních souborů. Připomeňme se nejdůležitější rozdíly ve srovnání s metodami pro třídění polí.

O souboru předpokládáme, že je uložen na vnějším, zpravidla magnetickém médiu se sekvenčním přístupem. To znamená, že musíme zpracovávat jeden záznam po druhém v pořadí, v jakém jsou v souboru uloženy.

Vedle toho zde předem neznáme rozsah tříděných dat, tj. počet n záznamů v souboru . Lze ale předpokládat, že je tak velký, že se soubor nevejde do operační paměti počítače.

Čtení záznamu ze souboru nebo uložení (zápis) do souboru budeme společně označovat jako přístup do souboru. Přístup do souboru trvá o několik řádů déle než porovnávání záznamů, takže je z hlediska efektivity algoritmů pro vnější třídění rozhodující. Proto si při rozboru algoritmů pro vnější třídění budeme všímat jen počtu přístupů do souboru.

Na druhé straně máme obvykle k dispozici dostatečné množství vnější paměti, takže s ní nemusíme příliš šetřit a budeme při třídění využívat pomocných souborů.  

 

 

   Zpět


Poslední aktualizace: 29-05-2003.