Edita Pelantová, Katedra matematiky FJFI

RESEARCH INTERESTS:   nonstandard numeration systems, combinatorics on words, graph theory, Lie algebras, mathematical models for quasicrystals

List of Publications

TEACHING:

 

Matematická analýza 2   Organizace výuky v LS2024

Plán přednášek

Plán cvičení

Příklady  vhodné k procvičování

Téma: Taylorovy polynomy

Funkce zadané parametricky

Skriptum Matematická analýza 2

Skritpum Matematická analýza I

Algebraické metody v teoretické informatice skripta

Konzultace lze domluvit e-mailem   Edita.Pelantova@fjfi.cvut.cz

 

 

STARÉ Matematická analýza MAN2    Letní semestr 2020/2021

 

 

Videa s přednáškou pro 1. týden výuky

 

Stejnoměrná spojitost (37 minut)  zde

l’Hospitalovo pravidlo začátek (53 minut)  zde, dokončení (21 minut) zde

Bolzanovo-Cauchyovo kritérium pro funkce (22 minut) zde

 

Videa s přednáškou pro 2. týden výuky

 

Aproximace funkce polynomem (76 minut) zde  

Aproximace funkce polynomem, dokončení (37 minut) zde

Odhad chyby při aproximaci (50 minut) zde

 

Videa s přednáškou pro 3. týden výuky

 

Funkce jako limity Taylorových polynomů (62 minut)   zde

Číselné řady část 1 (46 minut) zde

Číselné řady část 2 (56 minut) zde

 

Videa s přednáškou pro 4. týden výuky

 

Číselné řady část 3 (49 minut) zde

Číselné řady část 4 (30minut) zde

Číselné řady část 5 (58 minut) zde

 

Videa s přednáškou pro 5. týden výuky

 

Číselné řady část 6 (80 minut) zde

Přerovnání řad (72 minut) zde

 

Videa s přednáškou pro 6. týden výuky

 

Součin řad (52 minut) zde

Mocninné řady 1 (88 minut) zde

Mocninné řady 2 (55 minut) zde

 

Videa s přednáškou pro 7. týden výuky

 

Mocninné řady 3 (60 minut) zde

Mocninné řady 4 (46 minut) zde

 

Videa s přednáškou pro 8. týden výuky

 

Primitivní funkce 1 (87 minut) zde

Primitivní funkce 2 (71 minut)  zde

 

Videa s přednáškou pro 9. týden výuky

 

Primitivní funkce 3 (81 minut) zde

Určitý integrál 1 (93 minut) zde

 

Videa s přednáškou pro 10. týden výuky

 

Určitý integrál 2 (62 minut) zde

Určitý integrál 3 (42 minut) zde

Vlastnosti určitého integrálu (69 minut) zde

 

Videa s přednáškou pro 11. týden výuky

 

Výpočet určitého integrálu (57 minut) zde a  dodatek (26 minut) zde

Výpočet určitého integrálu a věty o střední hodnotě (81minut) zde

 

Videa s přednáškou pro 12. týden výuky

 

Aplikace integrálu (délka grafu funkce, rotační tělesa) (65 minut) zde

Zobecněný Riemannův integrál (délka 73 minut) zde

 

Video s přednáškou pro 13. týden výuky

Zobecněný Riemannův integrál  - konvergence (délka 112 minut) zde